Affaldsplan 2023-2034

Dit Affald

Du har sikkert hørt, at alle borgere i Danmark fremover skal sortere 10 affaldstyper.

Det gælder selvfølgelig også for os her i Vesthimmerland.

Vi er allerede godt på vej. Det har vi været siden 2016, hvor vi igangsatte den affaldsordning, vi kender i dag.

Nu skal vi videre.

Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Forsyning er derfor i gang med en ny affaldsplan under overskriften Dit Affald.

Affaldsplanen har disse temaer:

  • Mere og bedre sortering
  • Affaldsforebyggelse
  • Fokus på henkastet affald
  • Øge formidlingen om affald

Yderligere orientering om eksempelvis antal containere, størrelse af standplads, tømningsfrekvenser m.m. kan først ske, når der politisk er valgt en ny ordning.

Der vil være nyt om arbejdet med affaldsplanen den 23. august 2021. Følg med her på siden.

Kom med idéer til den nye affaldsplan 

Hvordan bliver det nemmere at sortere affaldet og at undgå at producere affald? Hvordan hjælper vi hinanden med at undgå at affaldet ender i naturen?

Vi vil meget gerne have dine forslag og ideer til affaldsplanens indhold.

I perioden fra den 23. august – den 29. september 2021 har du derfor mulighed for at give os dine idéer og strøtanker om affald og genbrug.

Læs mere her

10 affaldstyper: Papir, pap, glas, metal, plast, restaffald, farligt affald, tekstiler, madaffald, mad- og drikkekartoner