Lån til at betale din ejendomsskat

Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsskat. Hvis du opfylder visse kriterier, kan du få et lån fra kommunen til at betale ejendomsskatten. Du skal søge i den kommune, hvor ejendommen ligger.

INFO

SKAT overtager fra 2024 ordningen for til lån til betaling af ejendomsskat.

Fra den 15. november 2023 kan du via din forskudsopgørelse ansøge om lån til betaling af ejendomsskat hos SKAT.

Godt at vide

For at kunne låne til betalingen af din ejendomsskat, skal:

 • du eller din ægtefælle have fast bopæl i Danmark på det tidspunkt, hvor ejedomsskatten skal betales.
 • den ejendom, du søger lånet til, være der hvor du eller din husstand bor.
 • der være friværdi i din bolig.

Derudover skal du opfylde mindst ét af følgende kriterier:

 • Du er fyldt 65 år.
 • Du får folkepension eller førtidspension.
 • Du får delpension.
 • Du får efterløn.

Hvis der er flere beboelseslejligheder eller erhvervslejemål i ejendommen, gælder det desuden, at du kun kan låne til den del af udgifterne, som svarer til, hvad din beboelse er vurderet til i forhold til hele ejedommen.

Du skal betale en årlig rente af lånet. Vær opmærksom på, at du ikke kan trække renterne fra på selvangivelsen.

Lånet skal tilbagebetales (indfries), hvis:

 • ejendommen eller en andel af ejendommen skifter ejer.
 • ejeren dør.

Hvis ejeren flytter på plejehjem eller dør, og ejedommen overtages af et medlem af husstanden, kan låneordningen stilles i bero eller i nogle tilfælde fortsætte.

Hvis en efterlevende ægtefælle overtager ejendommen, har vedkommende krav på, at de beløb og tilskrevne renter, der allerede er ydet som lån, forbliver indestående – det vil sige indefrosset.

Vi vurderer som udgangspunkt din ejendom hvert 2. år. Du betaler boligskat af vurderingen de efterfølgende 2 år, indtil din næste vurdering kommer, og din boligskat reguleres igen.

Siden 2020 har vi vurderet ejendomme med et nyt vurderingssystem. Der kommer løbende nye ejendomsvurderinger ud til boligejerne. Du får besked med digital post, når din ejendomsvurdering er klar.

Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter, hvis du eller din ægtefælle har nået folkepensionsalderen og får udbetalt social pension, delpension eller modtager efterløn. Disse lån kaldes også for pensionistlån.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

 • eje en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse
 • have fast bopæl i Danmark eller i et land, hvor de danske skattemyndigheder kan få oplysninger om din eller din ægtefælles indkomst.

Lånet forrentes med en årlig rente og skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten er på 1,53 procent (2023).

Du kan søge om pensionistlån til udbetaling 2 gange årligt – den 1. januar og den 1. juli.

Pensionistlån flytter fra kommunen til skatteforvaltningen

Fra den 1. januar 2024 overgår låneordningen til Skatteforvaltningen, men vilkårene vil i hovedtræk være de samme.

Kommunens håndtering af pensionistlån

Du kan ikke længere sende ansøgninger om pensionistlån til kommunen, fordi ansøgningsfristen til anden rate for 2023 er overskredet.

Lån oprettet før 2024 skal fortsat betales tilbage til kommunen. Det er også kommunen, der kan oplyse, hvor meget du evt. har lånt frem til den 1. januar 2024.

Skatteforvaltningens håndtering af pensionistlån

Fremover skal du ansøge om pensionistlån på TastSelv/boligskattelån på skat.dk. Det bliver muligt den 1. november 2023.

Ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice.

På Vurderingsportalen kan du læse, hvordan du gør, hvis du vil klage over en ejendomsvurdering.

Siden 2018 har du muligvis fået indefrosset en del af din grundskyld. Det betyder, at du ikke løbende har betalt en eventuel stigning i grundskylden, hvis den har oversteget 200 kr. pr. ejendom pr. ejer. Det skal du først, når du sælger din bolig.

Indefrysningsordningen er frivillig. Du kan framelde dig ordningen og betale eventuelle stigninger i grundskylden på din ejendom.

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er pr. 1. maj 2021 ændret til en frivillig ordning. Det betyder, at du via selvbetjeningen kan vælge at betale dine indefrosne grundskyldsstigninger.

Hvis du framelder dig ordningen

Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er kun din andel af indefrysningen, du framelder. Eventuelle medejere skal selv framelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Hvis du framelder dig ordningen, men fortryder

Du kan ikke fortryde dit valg. Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste ikke-forfaldne grundskyldsrate. Så bliver eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden igen indefrosset.

Hvis du ikke framelder dig ordningen

Hvis du ikke gør noget, fortsætter ordningen som hidtil. Eventuelle stigninger i grundskylden på din ejendom vil altså fortsat blive indefrosset. Indefrysningen vil også fremover være gebyr- og rentefri. 

Du kan fra- eller tilmelde dig det meste af året

Hvis du framelder dig ordningen eller tilmelder dig den igen, kan du som udgangspunkt selv vælge, hvornår du gør det. Der vil dog være korte lukkeperioder i løbet af året:
 • fra grundskyldsopkrævningen bliver udsendt, til opkrævningen forfalder
 • ved den årlige beregning af grundskyld og udskrivning af ejendomsskattebilletter.

I disse tidsrum vil selvbetjeningen ikke være tilgængelig. I oversigten over dine ejendomme vil du blive oplyst om, hvornår du igen har mulighed for at fra- eller tilmelde dig. Hvis du ejer ejendomme i flere kommuner, kan du opleve, at du kan fra- eller tilmelde dig ordningen i én kommune, men ikke i en anden. 

Indhold fra borger.dk

Den Digitale Hotline

Telefon: 7020 0000

Ring op til Den digitale hotline og få hjælp til vores selvbetjeningsløsninger af én af vores medarbejdere i Borgerservice.

Telefontider

Mandag: 8.00 - 20.00
Tirsdag: 8.00 - 20.00
Onsdag: 8.00 - 20.00
Torsdag: 8.00 - 20.00
Fredag: 8.00 - 16.00
Lørdag: lukket
Søndag: 16.00 - 20.00