Meld bolig- og ejendomsaktiviteter

Når du laver aktiviteter på din bolig eller ejendom, kan det i nogle tilfælde føre til gener for dine naboer. Derfor skal du ved nogle projekter melde det til kommunen, inden du går i gang.

Hvad skal din anmeldelse til kommunen indeholde?

Når du melder en midlertidig aktivitet til kommunen, skal du oplyse:

  • hvor længe projektet varer
  • hvordan du vil undgå forurening og gener fra aktiviteterne

På baggrund af din anmeldelse, kan kommunen opstille visse betingelser for dit projekt eller din aktivitet.

Hvilke aktiviteter kræver, at du anmelder det til kommunen?

Skal du i gang med én af følgende aktiviteter eller projekter, kræver det, at du melder det til kommunen:

  • Bygge- og anlægsarbejde
  • Nedrivning
  • Facadebehandling
  • Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmateriale
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner

Godt at vide

Midlertidige aktiviteter skal meldes til kommunen senest 14 dage før de påbegyndes.

Den, som udfører den midlertidige aktivitet, skal melde det til kommunen. Er det et firma, der udfører arbejdet for dig, er det altså dem, der skal melde det til kommunen.

Er det dig selv, der udfører aktiviteten, skal du selv melde det til kommunen.

Når du melder midlertidige aktivitet, kan kommunen stille nogle betingelser til, hvordan aktiviteten skal udføres.

Ved aktiviteter såsom knusning af beton, sandblæsning og algebehandling af tag, stiller kommunen ofte følgende betingelser:

  • Naboer indenfor en radius på 50 m. skal orienteres om arbejdet mindst en uge før arbejdet påbegyndes
  • Arbejdet må ikke genere omgivelser unødvendigt
  • Dokumentation af korrekt affaldshåndtering skal kunne vises, hvis kommunen efterspørger det