Forskel på kommunal dagpleje og private pasningsordninger

Få et overblik over de forskelle, der er mellem kommunal dagpleje og private pasningsordninger.

Emne Kommunal dagpleje Privat pasningsordning
Ansøgning om pasning Som forælder skal du skrive dit barn op via Digital Pladsanvisning Som forælder skal du selv kontakte en privat pasningsordning. Hvis du indgår en aftale med en privat pasningsordning, kan du som forældre søge tilskud
Hvornår kan barnet få en plads? Fra dit barn er 24 uger Fra dit barn er 24 uger
Aldersgruppe 0-2-årige til og med den måned, hvor dit barn fylder 3 0-2-årige til og med den måned, hvor dit barn fylder 3
Betaling Som forælder vil du blive opkrævet betaling 11 måneder pr. år. Prisen fastsættes af Byrådet Du vil få udbetalt tilskud over 12 måneder pr. år. Lønnen aftales mellem dig og pasningsordningen
Tilskud Taksten er maksimalt 25 % af den samlede budgetterede udgift for aldersgruppen, og den fastsættes årligt af Byrådet.  Vi beregner og bevilliger tilskuddet på baggrund af den aftalte løn. Du kan dog maksimalt få indenfor det fastsatte tilskud pr. år. 
Søskendetilskud Som forælder har du ret til søskendetilskud (jf. Dagtilbudsloven) - søskendetilskuddet fratrækkes forældrebetalingen Som forælder har du ret til søskendetilskud - tilskuddet udbetales sammen med det ordinære tilskud
Fripladstilskud Som forælder kan du søge om økonomisk friplads på Digital Pladsanvisning,  samt helt og delvist socialpædagogisk og behandlingsmæssig friplads i Familieafdelingen Det er ikke muligt at søge en økonomisk eller socialpædagogisk friplads
Opsigelse Dit barn kan ikke opsiges fra tilbuddet (jf. dagtilbudslovens § 29) Pasningsordningen kan opsige jeres aftale
Udmeldelse Som forælder kan du udmelde dit barn på Digital Pladsanvisning med en måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden Som forælder aftaler du udmeldelsen med pasningsordningen
Godkendelse Ved ansættelse som kommunal dagplejer godkendes de fysiske, faglige og personlige forhold - børnemiljø, arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold godkendes efterfølgende Man skal søge om godkendelse for at starte en privat pasningsordning - i godkendelsen lægges der vægt på de fysiske, faglige og personlige forhold
Pasning ved fravær Dit barn vil blive tilbudt en gæsteplads, hvis barnets dagplejer er fraværende Der er ikke noget krav om tilbud om alternativ pasning, hvis den private passer er fraværende eller har ferie - den private pasningsordning har dog mulighed for at ansætte en kortvarig vikar
Sprog Hovedsproget er - og skal være - dansk Hovedsproget er - og skal være - dansk
Pædagogisk læringsmiljø Dagplejen skal udarbejde en pædagogisk læreplan (jf. dagtilbudslovens § 8 og § 9)

Der er ingen krav om, at pasningsordningen skal udarbejde en pædagogisk læreplan (jf. dagtilbudslovens § 8 og § 9)

Arbejdet med læringsmiljøer skal dog (jf. dagtilbudsloven §81a) indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud (jf. §8 om pædagogiske læreplaner)

Kommunalt tilsyn Der føres tilsyn med læringsmiljøet 2 gange årligt - et anmeldt og uanmeldt. Herudover modtager dagplejeren løbende pædagogiske råd og vejledning Der føres tilsyn med læringsmiljøet 2 gange årligt - et anmeldt og uanmeldt. Herudover har pasningsordningerne mulighed for at få sparring, råd og vejledning fra kommunens tilsynsførende pædagog
Forældreindflydelse Der er krav om forældrebestyrelser (jf. dagtilbudslovens § 14-16) Der er ingen krav om forældrebestyrelser (jf. dagtilbudslovens § 14-16)