Har dit barn angst?

Bekymrer dit barn sig om mange ting, har dit barn svært ved at sove eller klager dit barn sig jævnligt over hoved- eller mavepine? I Center for Psykologi og Pædagogik (CPP) tilbyder vi et gruppeforløb, der afhjælper angst hos børn.

Sådan bliver dit barn en del af forløbet

Er vores angstforløb noget for dit barn, kan du ansøge om en plads ved at benytte ansøgningskemaerne i den grønne selvbetjeningsboks. Vi gør opmærksom på, at du skal det første ansøgningsskema, hvis I har fælles forældremyndighed og det andet forløb, hvis du har fuld forældremyndighed.  

I CPP visiterer vi til forløb to gange årligt – men vi modtager gerne henvendelser året rundt.

Vi har dog deadline to gange årligt for henvendelser:

 • den 15. august
 • den 15. januar

To forskellige forløb

I CPP tilbyder vi to angstforløb:

 • Cool Kids: for 9-12-årige
 • Chilled: for 13-17-årige

Vi anbefaler, at dit barn er startet i 2. klasse, inden dit barn starter i et angstforløb.

Hvis du gerne vil vide mere

Vil du gerne have mere viden om forløbet, inden du tilmelder dit barn, kan du:

 • kontakte dit barns skole og blive henvist til skolepsykologen, som kan give dig mere information
 • ringe direkte til CPP og få mere information

Kontakt

Center for Psykologi og Pædagogik
Telefon: 9966 7272

Telefontid

Mandag: 8.00 – 15.00
Tirsdag: 8.00 – 15.00
Onsdag: 8.00 – 15.00
Torsdag: 8.00 – 16.30
Fredag: 8.00 – 12.30

Godt at vide

Forløbet kan være en hjælp til børn, der:

 • bekymrer sig om mange ting og tænker meget over, hvad der kan gå galt
 • har svært ved at deltage i overnatninger udenfor hjemmet
 • har svært ved at sove
 • trækker sig fra sociale sammenhæng
 • undgår uvante eller vanskelige situationer – f.eks. ved at finde på undskyldninger
 • jævnligt klager over hoved- og/eller mavepine
 • foretrækker at være sammen med personer, de kender godt, og som holder sig tæt til sine forældre, når de er udenfor hjemmet

I vores angstforløb arbejder vi med kognitiv adfærdsterapi i en gruppe. Du og dit barn vil med afsæt heri blive introduceret til konkrete metoder og strategier, der kan gøre det nemmere at arbejde med og overvinde angsten.

Praktisk om forløbet

Vores angstforløb strækker sig over 10 eftermiddage, hvor både du og dit barn skal deltage hver gang.

Efter hvert møde vil der være en del hjemmearbejde, som I som familie skal have overskud til at prioritere.