Sorggrupper for børn og unge

I Vesthimmerlands Kommune findes der èt gratis kommunalt tilbud til børn og unge i sorg i samarbejde med Børn i sorg - Sorggrupperne Aars.
Derudover findes et ikke kommunalt tilbud.

Kommunalt tilbud

Børn & Unge i Sorg

Børn i sorg – Sorggrupperne Aars og Vesthimmerlands Kommune samarbejder om tilbuddet Børn og Unge i Sorg. Tilbuddet dækker hele kommunen og henvender sig til børn og unge i alderen 8-18 år, som har mistet en forælder eller søskende.

Børn og Unge i Sorg består af to gratis tilbud: Samtalegruppe og Cafétilbuddet.

  • Samtalegruppen varetages af en psykolog ansat i Center for Psykologi & Pædagogik (CPP) ved Vesthimmerlands kommune.
  • Cafetilbuddet varetages af frivillige fra støttegruppen Børn i sorg – Sorggrupperne Aars.

Godt at vide

I samtalegruppen møder børn og unge jævnaldrende, som også har mistet en mor, far eller søskende. Samtalegruppen er inddelt i børnegruppen (8–12 år) og ungegruppen (13–18 år).

Cafetilbuddet er for børn og unge mellem 8-18 år.
De to tilbud kan benyttes uafhængigt af hinanden. Barnet eller den unge må altså gerne deltage i cafétilbuddet uden at være med i gruppeterapien og omvendt.

I samtalegrupperne mødes vi hver anden mandag, og tidspunktet afhænger af barnets/den unges alder.

  • Børnegruppen (alder 8-12 år) mødes fra kl. 15.30-17.00.
  • Ungegruppen (alder 13-18 år) mødes fra kl. 16-17.30.

I Cafetilbuddet mødes vi ca. en gang om måneden, som er så vidt muligt tilpasset børn og unge i gruppen.

Begge tilbud finder sted i Aars Kirkecenter: Kirkeplads 1, 9600 Aars.

I samtalegruppen møder børn og unge ligesindede og får mulighed for at opdage, at deres tanker og følelser er normale. Det er en lettelse at vide, at man ikke er den eneste, som har det svært. Man føler sig mindre alene og anderledes. I samtalegruppen får børn og unge hjælp til at forstå sig selv og sine reaktioner og får hjælp til at håndtere sorgen.

Cafetilbuddet skaber rammerne for, at børn og unge kan bruge hinanden til at tale om det, der er svært. Derudover er der mulighed for hygge, samvær og oplevelser.

Foreningen Børn i sorg – Sorggrupperne i Aars og Vesthimmerlands kommune samarbejder om tilbuddet Børn & Unge i Sorg.

Samtalegruppen ledes af en psykolog fra Center for Psykologi & Pædagogik (CPP) og cafetilbuddet afholdes af frivillige fra støttegruppen til Børn i sorg – Sorggrupperne Aars

Tilmeld dig eller dit barn til et af tilbuddene

For at melde dig eller dit barn til et af tilbuddene, skal du kontakte Center for Psykologi og Pædagogik.

Ønsker du, at dit barn skal deltage i en samtalegruppe, kan du kontakte Administrationen:

Kontakt

Center for Psykologi og Pædagogik
Telefon: 99667272

Læs mere om Sorggrupperne Aars

Telefontid

Mandag: 8.00 – 15.00
Tirsdag: 8.00 – 15.00
Onsdag: 8.00 – 15.00
Torsdag: 8.00 – 16.30
Fredag: 8.00 – 12.30

Ønsker du at dit barn skal deltage i Cafetilbuddet, kan du kontakte:

Børn i sorg – Sorggrupperne Aars
Telefon: 90606053

Læs mere om Børn i sorg – Sorggrupperne Aars

Ikke-kommunalt tilbud

Børn og Sorg

Udover tilbuddet Børn og Unge i Sorg som kommunen er en del af, findes der et gruppetilbud i samarbejde med foreningen Børn og Sorg og Lis Nielsen.

Foreningen Børn & Sorg samarbejder med Lis Nielsen og tilbyder sorggruppe for børn og unge mellem 12 og 17 år, der har mistet eller oplevet alvorlig sygdom i den nærmeste familie.

Sorggruppen ledes af Lis Nielsen, som er uddannet sygeplejerske og familieterapeut.

Godt at vide

Sorggruppen er for dig, der er mellem 12 og 17 år og som har mistet eller oplevet alvorlig sygdom i den nærmeste familie.

Gruppen er åben, så nye medlemmer kan komme med løbende.

Gruppen mødes hver anden torsdag fra kl. 17.00 til 20.00 i Sognehuset på Blindebomsgade 19 i Løgstør. Nogle gange tager vi dog også på udflugt.

Alle møder begynder med, at vi spiser sammen.

Vi arbejder med at få dig til at føle dig set, hørt og taget alvorligt. På møderne er der mulighed for, at du kan mødes med andre i samme situation og på den måde få et forum, hvor der er ”plads” til sorgen, og hvor man kan tale om det, der er svært.

Møderne skal desuden hjælpe dig til at leve med dine nye livsvilkår.

Det er foreningen Børn & Sorg, der står bag sorggruppen. Gruppen ledes af Lis Nielsen, der er uddannet sygeplejerske og familieterapeut.

Tilmeld dig eller dit barn

Skal du som ung eller dit barn have en plads i denne sorggruppe, skal du kontakte foreningen Børn & Sorg:

Kontakt

Lis Nielsen
Telefon: 9865 8134
Mobil: 2014 0230
Mail: lnaarup@mail.dk

Adresse

Børn & Sorg i Vesthimmerland
Sognehuset 
Blindebomsgade 19
9670 Løgstør