Bjørneklo

Finder du en bjørneklo på din grund, har du pligt til at fjerne den.

Hvis du finder bjørneklo på din grund

Bjørneklo er en giftig plante, der breder sig voldsomt i naturen. 

Hvis du finder bjørneklo på din grund, har du pligt til at fjerne og bekæmpe planten.

Sådan bortskaffer du bjørneklo

  • Kap blomsterstanden af stænglen med et høgenæb
  • Samle blomsterstanden op
  • Brænd eller bortskaf blomsterstanden som affald

Hvis du får saft fra planten på huden under bortskaffelsen, skal du vaske huden med vand og sæbe så hurtigt som muligt. Derefter må huden ikke få dagslys i mindst 2 døgn. 

Får du saft i øjnene, skal du skylle dem, beskytte dem med solbriller og søge læge.

Læs vores indsatsplan om, hvordan du bortskaffer og bekæmper bjørneklo

Hvis du finder bjørneklo på en anden grund

Hvis du ser bjørneklo på en anden grund, bedes du sende en mail med lokaliteten til landbrug@vesthimmerland.dk.