Daghjem for personer med demens

Har du demens, kan du få en plads på et af vores daghjem. Daghjemmene er en hjælp og støtte til hjemmeboende personer med demens, og en aflastning til de pårørende.

Søg om en plads på vores daghjem

Du eller din pårørende skal visiteres af vores demenskoordinatorer for at få en plads på vores daghjem. Visitationen sker ved, at du eller din pårørende kontakter demenskoordinatorerne:

Kontakt

Susanne Hygom Christensen
Demenskoordinator
Telefon: 21768024
Mail: susc@vesthimmerland.dk

Kontakt

Hanne Poulsen
Demenskoordinator
Telefon: 23675910
Mail: hpo@vesthimmerland.dk

Kontakt

Hanne Falk
Demenskoordinator
Telefon: 21652640
Mail: hfal@vesthimmerland.dk

Kontakt

Inge Ben-Baruch Lange
Demenskoordinator
Telefon: 20226560
Mail: inla@vesthimmerland.dk

Oversigt over daghjem i Vesthimmerland

Vores daghjem er indrettet efter og bemandet med personale, der er specielt uddannet til at arbejde med demens.

Daghjemmet i Aars

Østre Boulevard 17, 3
9600 Aars

Leder: Hanne Sæderup
Telefon: 99669050
Mail: hsd@vesthimmerland.dk

Daghjemmet i Ranum

Østerled 4
9681 Ranum

Leder: Henriette Rikke Schou Jensen
Telefon: 99669500
Mail: hrj@vesthimmerland.dk