Oversigt over demensafsnit

I Vesthimmerland har vi 4 demensafsnit

Vi har en målsætning om, at du som beboer mødes med en personcentreret omsorg, som den er beskrevet af psykolog og professor Tom Kitwood. Det betyder blandt andet, at der fremover er fokus på de fysiske behov og vi arbejder med stort fokus på de psykologiske behov, relationer og din trivsel i hverdagen.

Kvaliteten af din pleje sikres gennem anvendelse af sundhedsfaglige og pædagogiske arbejdsmetoder, som hjælper medarbejderne til at få øje på dine behov og ønsker.

Demensafsnittene bruger en række fælles arbejdsmetoder til at sikre ensartethed faglighed og kvalitet i din pleje og har et kontinuerligt tæt samarbejde.
Blandt andet kan nævnes, at vi har en fælles tilgang til indflytningssamtalen, der omfatter en grundig gennemgang af dine: stamdata, livshistorie, personlighed, sundhedstilstand, neurologisk status og samspil med omverden.
Derudover vil vi gerne have et kontinuerligt tæt samarbejde med dine pårørende.

Henvisning til demensafsnit foregår gennem visitation via Bevillingsenheden. I forbindelse med visitering er det muligt at have prioriteter i forhold til geografisk placering.

Vi har demensafsnit på følgende plejecentre:

Demensafsnit: Pile/Poppel

Højgårdsvej 10, 9640 Farsø
Leder: Lene Arved Nielsen
Telefon: 99669650
Mail: lenq@vesthimmerland.dk

Demensafsnit: Valmuen

Otto Jørgensens Vej 1, 9620 Aalestrup
Leder: Bodil Kjær Nielsen
Telefon: 99669752/22244035
Mail: bkn@vesthimmerland.dk 

Demensafsnit: Lærkebo og Rosenhaven

Østre Boulevard 5, 9600 Aars
Leder: Hanne Sæderup
Telefon: 99669050
Mail: hsd@vesthimmerland.dk

Om demensafsnittet

Plejecenter Østermarkens demensenhed består af 2 afdelinger, herunder Lærkebo og Rosenhaven.
I begge afdelinger er der ud fra de rammer der er, skabt et miljø, der er egnet til borgere med demens. Vi er et plejecenter som prioriterer god trivsel, høj faglighed og en indholdsrig hverdag, så vores beboere kan føle sig trygge og trives i miljøet. Vi vægter samarbejdet med de pårørende højt og ser det udviklende, at vi i fællesskab kan øge livskvaliteten for hver enkelt.
Vi arbejder med udgangspunkt i den personcentreret omsorg, hvor der er fokus på den enkeltes trivsel og behov, både fysisk og psykisk.
I det daglige læner vi os op ad Tom Kitwoods teori omkring blomsten og demens ligningen.
En teori, hvor livshistorien er af stor værdi. Livshistorien styrker vores viden omkring den enkelte og vi kan hurtigere sætte ind med målrettet ændring, når vi kender vores beboere godt. Personalet bliver løbende opkvalificeret med efteruddannelse og kursus der styrker vores faglige arbejde i det daglige.
Demensafsnittene på Plejecenter Østermarken summer af liv, glæde og omsorg.

Demensafsnit: Kærbo

Østerled 4, 9681 Ranum
Leder: Henriette Rikke Schou Jensen
Telefon: 99669502/91165460
Mail: hrj@vesthimmerland.dk