Skriv dit barn op til Mini-SFO

Skal dit barn starte i skole til næste skoleår? Så kan dit barn gå i Mini-SFO i perioden op til skolestart.

Du kan skrive dit barn op til Mini-SFO fra den 11. december 2023 - 14. januar 2024.

Hvad er Mini-SFO?

Nogle af vores SFO'er har en Mini-SFO, hvor dit barn kan gå inden skolestart. På den måde kan dit barn lære skolens område og noget af personalet at kende, så overgangen fra børnehave til skole glider lettere. 

I vores oversigt over SFO'er kan du se, hvilke SFO'er der har Mini-SFO.

Gå til oversigt over SFO'er

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til at indskrive dit barn?

Du kan kontakte Pladsanvisningen på telefonnummer 9966 7000

eller bestille en tid i Borgerservice

Godt at vide

Du skal acceptere eller afvise tilbuddet

Når vi kan tilbyde dit barn en plads, vil du få tilsendt et tilbud i Digital Pladsanvsning, som du skal acceptere eller afvise. Du skal som oftest acceptere eller afvise tilbuddet inden for 1 uge - det kan dog variere.

Af tilbuddet fremgår:

 • Indmeldelsesdato (kan afvige fra behovsdatoen)
 • Institution eller dagplejers adresse og telefonnummer
 • Takster for det tilbudte modul
 • Frist for accept/afvisning af tilbuddet
 • Information om diverse fripladstilskud
 • Hvilke opskrivninger, der skal slettes ved accept
 • Hvilke opskrivninger, der evt. er aftalt bevaret ved accept

Om indmeldelsesdatoen

Når vi tilbyder dit barn en konkret plads, vil du få oplyst en dato, hvor pladsen kan benyttes fra, hvis du acceptere tilbuddet. Denne dato kalder vi indmeldelsesdato

Tilbud om en plads sker med indmeldelsesdato pr. den 1. i måneden. Du vil blive opkrævet forældrebetaling fra indmeldelsesdatoen - også hvis pladsen ikke benyttes i en periode. 

Du kan annullere indmeldelsen frem til indmeldelsesdatoen, hvis du ønsker det.

Hvis du afviser tilbuddet

Hvis du vælger at afvise tilbuddet, vurderer vi fra sag til sag, om de øvrige opskrivninger skal bevares.

Hvis du ikke accepterer eller afviser tilbuddet

Vi laver høringer ved manglende svar på tilbud. Tilbuddet kan desuden slettes, hvis du ikke reagerer inden fristen udløber.

Inden vi sletter tilbuddet, sender vi dog en agterskrivelse til dig som forældre med en uges høringsfrist. Af agterskrivelsen fremgår det, hvilket tilbud og hvilken opskrivelse, der slettes, hvis du ikke reagerer. 

Efter høringsfristen er udløbet, kan pladsen tilbydes til et andet barn.

Hvis dit barn ikke bliver tilbudt 1. prioriteten

Hvis dit bar ikke bliver tilbudt 1. prioritetsønsket, kan du som forælder meddele Pladsanvisningen, at du ønsker, at en anden opskrivning bevares. Det skal du dog gøre inden du accepterer den plads, dit barn er blevet tilbudt.

Hvis du ikke kan bruge Digital Plads anvisning

Hvis du ikke er digital, skal du accepterer eller afvise tilbuddet ved at møde personligt op i Borgerservice. Her skal du underskrive tilbuddet. 

Mini-SFO ophører den 31. juli det år, hvor dit barn starter i skole. Herefter overgår dit barn til en almindelig SFO-plads, hvis du har skrevet dit barn op til en sådan.

Du kan som forælder vælge mellem 2 moduler, når du skriver dit barn op til Mini-SFO:

 • Fuldtidsplads
 • Deltidsplads (30 timer)

Du kan vælge at lade dit barn passe i en anden kommune end din bopælskommune. Det kan f.eks. være relevant, hvis du:

 • flytter til Vesthimmerland, men ønsker, at dit barn fortsat skal passes i sit dagtilbud i jeres tidligere bopælskommune
 • flytter fra Vesthimmerland, men ønsker, at dit barn fortsat skal passe i sit dagtilbud i Vesthimmerland
 • arbejder i en anden kommune end din bopælskommune, og det derfor passer bedre i jeres hverdag, hvis dit barn også bliver passet i denne kommune

Sådan gør du

Hvis du ønsker at dit barn skal passes i en anden kommune end din bopælskommune, skal du skrive dit barn op i den kommune, hvor barnet skal passes.

Det skal du være opmærksom på

Hvis du vælger at lade dit barn passe i en anden kommune end din bopælskommune, vil bopælskommunen opkræve forældrebetaling. 

Derudover kan prisen i den anden kommune afvige væsentlig fra prisen for samme plads i din bopælskommune. Kontakt Pladsanvisningen, hvis du vil have yderligere oplysninger om forældrebetaling og pris. 

Når du skriver dit barn op til Mini-SFO, skal du samtidig skrive dit barn op til en SFO-plads fra 1. august, hvis du ønsker, at dit barn også skal gå i SFO.

Hvis det er et internt skift

Hvis dit barn skal overgå til et nyt dagtilbud internt i Vesthimmerlands Kommune - f.eks. fra kommunal børnehave til Mini-SFO - skal du ikke afmelde dit barn fra den tidligere plads. 

Når du acceptere den nye plads, vil dit barn automatisk blive afmeldt den tidligere plads fra samme dato.

Du skal varsle os en kalendermåned før

Hvis du ønsker at melde dit barn ud af et dagtilbud, skal du gøre det i Digital Pladsanvisning med en hel kalendermåneds varsel og til udgangen af måneden. Dette gælder altid - også hvis du flytter til en anden kommune i opsigelsesperioden.

Du vil blive foreslået den tidligst mulige udmeldelsesdato af Digital Pladsanvisning. 

Forældrebetaling i opsigelsesperioden

Du vil altid blive opkrævet forældrebetaling i opsigelsesperioden.

Når dit barn overgår til et nyt tilbud

Ved interne flytninger og/eller overgange mellem kommunale dagtilbud eller dagplejere i Vesthimmerlands Kommune, er der ingen udmeldelsesvarsel.

Når du accepterer tilbuddet om den nye plads, vil dit barn automatisk blive udmeldt den tidligere plads fra samme dato. 

Særligt for dig, der flytter til en anden kommune

Forældrebetaling

Hvis du udmelder dit barn, fordi du flytter til en anden kommune, vil vi anmode den nye bopælskommune om at opkræve forældrebetalingen for pladsen i Vesthimmerland indtil udmeldelsen træder i kraft. 

Er dit barn i forbindelse med flytningen meldt til pasning i den nye kommune, opkræver vi selv forældrebetalingen. Du vil i denne periode blive opkrævet betaling for begge pladser indtil udmeldelsen træder i kræft.

Fripladsbevillinger

Hvis du flytter til en anden kommune, ophører eventuelle fripladsbevillinger fra vores kommune. Det sker med virkning fra flyttedatoen, som er registreret i folkeregisteret (CPR).

Du bør derfor straks søge fripladstilskud i den nye kommune.

Digital Pladsanvisning er den selvbetjeningsløsning, hvor du bl.a. kan opskrive eller udmelde dit barn.

På Digital Pladsanvisning kan du også:

 • slette uaktuelle opskrivninger
 • acceptere eller afvise en tilbudt plads
 • søge om eller afmelde økonomisk fripladstilskud
 • ændre dine indkomstoplysninger til økonomisk fripladstilskud (dvs. lave en ny ansøgning)
 • gøre indsigelser ved den månedlige genberegning
 • gøre indsigelser ved den årlige efteregulering
 • se alle breve fra Pladsanvisningen - herunder også kvitteringer på selvbetjeninger

Gå til Digital Pladsanvisning (Åbner ny side)