Ekspropriation til ny cykelsti langs Viborgvej i Trend

Her på siden kan du læse om projektet vedrørende ny cykelsti langs Viborgvej i Trend

Projektet omfatter etablering af cykelsti i begge sider af vejen mellem Gl. Møllevej og Gl. Amtsvej i alt ca. 2,4 km.

Formålet med projektet er at øge trafiksikkerheden for de lette trafikanter på Viborgvej i Trend. Strækningen er en del af den nationale cykelrute 12 ”Limfjordsruten” og udgør en vigtig cykelforbindelse mellem Ertebølle og Trend langs Vesthimmerlands fjordkyst.

Anlægsarbejdet forventes at kunne påbegyndes primo 2022 og afsluttes ultimo 2022.

Du kan læse mere om projektet i følgende materiale.