Vesthimmerlands Flyveplads

Vesthimmerlands Flyveplads er en selvbetjeningsplads med 2 baner.

Kontakt flyvepladsen

Jan Flindt, Flyvepladschef
Vesthimmerlands Flyveplads
Telefon: 40683024
Mail: jfl@vesthimmerland.dk

Du finder en mønttelefon på flyvepladsen med telefon nummer 98661414.

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: 10.00 - 15.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 12.30

Telefontiden er i lokal tid.

Godt at vide

Hvilke fly kan flyvepladsen modtage?

 • Fly fra udlandet - også lande, der ikke er med i Schengen-aftalen
 • Fly fra indlandet 

Kommer flyet fra et land, der ikke er med i Schengen-aftalen, skal flypladschefen kontaktes mindst 1,5 time før flyvningen påbegyndes. Er flyvningen i en weekend eller på en helligdag, skal flypladschefen kontaktes i hverdagen inden flyvningen.

Af hensyn til toldkontrol skal luftfaretøjer, som ankommer fra udlandet, lande så tæt som muligt på det tidspunkt, der er angivet i flyveplanen. Ankommer luftfartøjet tidligere, er du som fartøjschef ansvarlig for, at alle forbliver ombord indtil dette tidspunkt.

Hvornår kan du bruge flyvepladsen?

Flyvepladsen er udstyret med automatiske landingslys, så du kan beflyve den døgnet rundt.

Hvor mange baner har flyvepladsen?

Flyvepladsen har 2 baner:

 • Bane 11/29, som er en 1.200 m. lang asfaltbane
 • Bane 17/33, som er en 550 m. lang græsbane 

Hvad koster det at bruge flyvepladsen?

Start på pladsen koster 122 kr. for en standard indenrigsflyvning.

Konkrete takster kan ses på takstregulativet under ”Driftshåndbogen for flyvepladsen”.

Hvilke faciliteter er der på flyvpladsen?

Flyvepladsen er udstyret med:

 • en administrationsbygning
 • et benzinanlæg (Avgas 100 LL)
 • 8 hangarer
 • 3 klubhuse

Kan du købe benzin på flyvepladsen?

Du kan købe benzin (AVgas 100 LL) ved flyvepladsens benzinanlæg. 

Prisen er 19,99 kr. pr. liter inklusiv moms.   

Du kan betale med:

 • Dankort
 • Visa
 • Visa Electron
 • Vpay
 • MasterCard
 • Maestro
 • JCB
 • Unionpay

Er der klubber tilknyttet flyvepladsen?

Der er 3 klubber tilknyttet flyvepladsen, som alle har deres eget klubhus:

 

Du kan skrive dig i den online logbog, hvis du har fløjet til eller fra Vesthimmerlands Flyveplads, og glemt at skrive dig i logbogen på flyvepladsen.

Herefter kan du betale på enten Fi-kort (kortart 73, 89006597) eller sende pengene via MobilePay til nr. 545044.

Prisen for start på pladsen er 122 kr. 

For øvrige tillæg henviser vi til takstregulativet.

Udfyld den online logbog (PDF)

Driftshåndbogen er til dig, der benytter flyvepladsen (jf. Bestemmelsen for Civil Luftfart, bilag 3-18).

I driftshåndbogen kan du læse mere om flyvepladsen, ligesom du finder relevante beviser og tilladelser, du skal bruge, når du benytter pladsen.

Hent driftshåndbogen

Download driftshåndbogen (PDF)

Du kan også finde drifthåndbogen i administrationsbygningen på flyvepladsen. 

Takstregulativ gældende for Vesthimmerlands Flyveplads
1. januar 2024 gælder nedenstående takster for beflyvning af Vesthimmerlands Flyveplads:

A. Almindelige bestemmelser

1. For luftfartøjer, der benytter Vesthimmerlands Flyveplads, betales afgift efter dette takstregulativ.
2. Alle afgifter er angivet inkl. moms.

B. Startafgifter

1. Beregnet på grundlag af luftfartøjets størst tilladte startmasse i henhold til luftdygtighedsbeviset / flyvehåndbogen betales for hver start følgende:

Download takstregulativ 2024 (PDF)

2. Ved indenrigsflyvning forstås flyvning med planlagt første landing på samme eller anden lufthavn i Danmark, Grønland, og Færøerne.

Ved skole- og øvelsesflyvning betragtes “touch and go” eller afbrudt indflyvning til landing som en start.

C. Afgiftsfritagelser

1. Fritagelse for betaling af de i B omhandlede startafgifter gældende for:

 • A. Prøveflyvning på foranledning af Statens Luftfartsvæsen til konstatering af et luftfartøjs luftdygtighed.
 • B. Teknisk kontrolflyvning for udøvere af erhvervsmæssig luftfart, når flyvningen foretages med start og landing på samme flyveplads uden mellemlanding andetsteds.
 • C. Svævefly uden eget fremdrivningsmiddel.
 • D. Teknisk returnering, herved forstås start eller tvungen tilbagevenden som følge af tekniske forstyrrelser, vejrhindringer og lignende til den flyveplads, hvorfra start har fundet sted.
 • E. Luftfartøjer i rednings- og eftersøgningstjeneste.
 • F. Danske og udenlandske militærluftfartøjer, der ikke er optaget i civile luftfartøjsregistre.
 • G. Luftfartøjer ejet eller lejet af Statens Luftfartsvæsen.
 • H. Luftfartøjer, der udelukkende anvendes til befordring af fremmede staters repræsentanter eller FN-personel samt fremmede staters politi-, told- og kontrolluftfartøjer.

2. Betingelsen for at opnå fritagelse efter pkt. A, B og C er, at særskilt anmeldelse forud sker til flyveledelsen ved Vesthimmerlands Kommune, Teknisk Forvaltning, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars, telefon 4068 3024.

Andre bestemmelser

1. Afgifter i henhold til dette takstregulativ opkræves månedsvis i henhold til flyvepladsjournalen i administrationsbygningen. Hvis luftfartsselskaber eller enkeltpersoner regelmæssigt beflyver flyvepladsen, kan der dog med flyvepladsledelsen træffes aftale om årsafgift.

2. Ved manglende betaling uden forudgående aftale kan der tillægges et administrationsgebyr på 100,00 kr. pr. opkrævning.

3. Ved undladelse af afregning gælder bestemmelserne i luftfarts- lovens §§ 71 og 146 om udpantning og tilbageholdelsesret.

Flyvepladsledelsen kan i tilfælde, hvor det ikke er af principiel eller større økonomisk betydning, give dispensation fra dette takstregulativ.