Vaccination mod Covid-19

Læs mere om hvilke muligheder der er på nuværende tidspunkt for at blive vaccineret mod COVID-19.

Sidst opdateret 6. januar 2021

Hvem kan blive vaccineret nu?

Du vil modtage en besked i E-boks (eller ved fravalg af denne – fysisk post), når du er i målgruppen for vaccination. 

Vaccinationskalender

Sundhedsstyrelsen har fastlagt denne prioriteringsrækkefølge:

 1. Borgere i plejebolig mv (inkl. personale). (I gang med vaccination)
 2. Borgere over 65 år som får både praktisk hjælp og personlig pleje (I gang med vaccination)
 3. Borgere over 85 år
 4. Udvalgt frontpersonale i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren
 5. Udvalgte patienter med særligt øget risiko, f.eks. kræftsyge, svært immunsupprimerede og personer med meget svær hjerte- lunge eller leversygdom
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko
 7. Borgere 80-84 år
 8. Borgere 75-79 år
 9. Borgere 65-74 år
 10. Borgere under 65 år med tilstande, som giver øget risiko
 11. Personale, som varetager samfundskritiske funktioner
 12. Øvrig befolkning over 16 å

Få mere information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvordan bestiller jeg tid til vaccination?

Du skal selv booke tid og transportere dig til vaccinationsstedet. Du logger ind med dit Nem-ID på www.vacciner.dk, hvor du kan se ledige tider og vælge det vaccinationscenter, som du ønsker at blive vaccineret på. Du skal have to vaccinationer med 3-6 ugers mellemrum, og du skal booke tid til begge vaccinationer med det samme.

Jeg vil gerne bestille tid til vaccination, men har ikke Nem-ID?

Har du ikke et Nem-ID til at bestille tid til vaccination, kan du læse mere på www.vacciner.dk eller Kontakte Region Nordjylland på telefon 9764 8463, hverdage kl. 8.00-17.00, weekender kl. 8.00-15.30 og helligdage kl. 8.00-13.30.

Transport til vaccination

Du skal selv transportere dig til og fra vaccinationsstedet. Men har du en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og ikke kan benytte offentlig transport – herunder flextur og ikke har anden mulighed for at blive transporteret til/fra vaccinationssted, kan du rette henvendelse til Bevilling Voksen/Ældre på hverdage mellem kl. 8.00-12.00 på telefonnummer 9966 8170. I disse tilfælde vil Bevilling Voksen/Ældre sørge for, at der bliver bestilt tid til vaccination og befordring hertil.

Få mere information om vaccinationen mod COVID-19

Vaccination mod COVID-19 er gratis og det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet.  

Du kan læse mere om hvordan selve vaccinationen foregår, hvordan du skal forholde dig efter vaccinationen, hvor effektiv vaccinen er samt bivirkninger i Sundhedsstyrelsens pjece ’Vaccination mod COVID-19’.

Hvis du har generelle spørgsmål om vaccinationsprogrammet mod COVID-19, kan du ringe til den myndighedsfælles COVID-19 hotline på telefon 7020 0233.

Se Sundhedsstyrelsens Vaccinationskalender.