Erhvervs- og landbrugsaffald

Som virksomhed kan I benytte de 4 kommunale genbrugspladser til jeres affald. Brændbart affald skal afleveres til Aars Varmeværk, mens deponeringsegnet affald skal afleveres til Vesthimmerlands Forsyning.

Regulativ for erhvervsaffald

I  vores regulativ for erhvervsaffald kan du læse mere om de forskellige ordninger.

Download regulativ for erhvervsaffald (PDF)

Godt at vide

Forbrændingsegnet affald skal afleveres til Aars Forbrænding.

Hvad er forbrændingsegnet affald?

Forbrændingsegnet affald er for eksempel:

  • Tæpper
  • Malet træ
  • Tagpap i små mængder
  • Blandingsprodukter af papir, pap og plast

Se flere eksempler i regulativet for erhvervsaffald (PDF)

Alt deponeringsegnet affald anvises til Vesthimmerlands Forsyning. Det er vigtigt, at I kontakter Vesthimmerlands Forsyning, inden I afleverer affaldet. Når I kontakter Vesthimmerlands Forsyning, vil I få relevante information om de regler og krav til modtagelse, der er, ligesom I kan få hjælp til at lave en deklaration.

I skal medbringe en deklaration

Husk at medbringe en deklaration på affaldet, før I afleverer affaldet. Affaldet afvises, hvis I ikke medbringer deklarationen, eller hvis den ikke opfylder de gældende regler og krav.

Find deklarationen på Vesthimmerlands Forsynings hjemmeside

Hvad er deponeringsegnet affald?

I regulativet for erhvervsaffald, finder I eksempler på deponeringsegnet affald.

Download regulativ for erhvervsaffald (PDF)

Gartnerier og virksomheder med naturplejeaktiviteter må afbrænde eget haveaffald, parkaffald  og haveaffaldslignende affald efter tilladelse fra kommunen.

Anmeld afbrænding af større bål

Skal I afbrænde et større bål af grønt affald fra eksempelvis et skovbrug, skal I altid anmelde det til kommunens senest kl. 12.00 hverdagen før afbrændingen. 

På landbrugsejendomme må du afbrænde hele året under de gælende sikkerhedsregler - med mindre der er forbud med afbrænding grundet en tørkeperiode eller andre ekstraordinære forhold.

I skal søge om tilladelse til afbrænding af visse typer grønt 

I perioder skal I søge om tilladelse til afbrænding af visse typer grønt affald:

  • Fra 1. september - 28. februar skal I søge om tilladelse til afbrænding af siv og rør, der står på roden i søer, åer, moser, rørskove og enge.
  • Fra 1. september - 31. marts skal I søge om tilladelse til afbrænding af lyng, der står på roden, hede- og mosetørv, samt hede- og mosejord.

Anmeld eller søg om tilladelse

Alle anmeldelser og tilladelser skal sendes eller søges hos kommunens Miljøafdeling via mail.

SEND EN MAIL TIL MILJØAFDELINGEN

Afbrænding sker på eget ansvar

Hvis ilden løber fra jer, og det går galt, er det altid jeres eget ansvar - også selvom de vejledende afstandsregler er overholdt.

Dette fremgår af den forsigtighedsbestemmelse, som er en del af lovgivningen.

Regler for afbrænding

Regler for afbrænding (PDF)

Forbud mod afbrænding

I tørkeperioder eller ved andre ekstraordinære forhold kan afbrænding i det fri og brug af åben ild forbydes, eller der kan blive fastsat særlige regler.

Vi annoncerer altid sådanne forbud eller regler her på hjemmesiden, ligesom I vil få det oplyst, hvis I er i kontakt med os. 

Aars Forbrænding

Dybvad Møllevej 1
9600 Aars
Telefon: 9998 8070
Mail: info@aarsfjv.dk

Læs mere om Aars forbrænding og deres priser

Vesthimmerlands Forsyning

Stengårdsvej 33
9670 Løgstør
Telefon: 9868 3200
Mail: info@vhforsyning.dk

Læs mere om Vesthimmerlands Forsyning