Erhvervs- og landbrugsaffald

Som virksomhed kan I benytte de 4 kommunale genbrugspladser til jeres affald. Brændbart affald skal afleveres til Aars Varmeværk, mens deponeringsegnet affald skal afleveres til Vesthimmerlands Forsyning.

Regulativ for erhvervsaffald

I  vores regulativ for erhvervsaffald kan du læse mere om de forskellige ordninger.

Download regulativ for erhvervsaffald (PDF)

Afhentning af restaffald

Som virksomhed kan I tilmelde jer den kommunale indsamling af restaffald. Ønsker I at tilmelde jer, skal I kontakte Vesthimmerlands Forsyning. 

Godt at vide

Forbrændingsegnet affald kan f.eks. afleveres til Aars Forbrænding.

Hvad er forbrændingsegnet affald?

I regulativet for erhvervsaffald, finder I eksempler på forbrændingsegnet affald.

Se regulativ for erhvervsaffald (PDF)

Alt deponeringsegnet affald anvises til Vesthimmerlands Forsyning. Det er vigtigt, at I kontakter Vesthimmerlands Forsyning, inden I afleverer affaldet. Når I kontakter Vesthimmerlands Forsyning, vil I få relevante information om de regler og krav til modtagelse, der er, ligesom I kan få hjælp til at lave en deklaration.

I skal medbringe en deklaration

Husk at medbringe en deklaration på affaldet, før I afleverer affaldet. Affaldet afvises, hvis I ikke medbringer deklarationen, eller hvis den ikke opfylder de gældende regler og krav.

Find deklarationen på Vesthimmerlands Forsynings hjemmeside

Hvad er deponeringsegnet affald?

I regulativet for erhvervsaffald, finder I eksempler på deponeringsegnet affald.

Download regulativ for erhvervsaffald (PDF)

I må ikke afbrænde affald på egen grund

Det er ikke tilladt at afbrænde affald på egen grund - I skal afbrænde affaldet på et miljøgodkendt anlæg. 

Under særlige betingelser er det dog tilladt at afbrænde træaffald og andet biomasseaffald (jf. Biomassebekendtgørelsen).

Læs mere i Biomassebekendtgørelsen

Aars Forbrænding

Dybvad Møllevej 1
9600 Aars
Telefon: 9998 8070
Mail: info@aarsfjv.dk

Læs mere om Aars forbrænding og deres priser

Vesthimmerlands Forsyning

Stengårdsvej 33
9670 Løgstør
Telefon: 9868 3200
Mail: info@vhforsyning.dk

Læs mere om Vesthimmerlands Forsyning

Særlige regler for afbrænding

Det er tilladt at afbrænde grønt affald fra landbrug, gartnerier og naturplejeaktiviteter under særlige betingelser. 

Der må blandt andet afbrændes:

  • Frøgræs
  • Siv 
  • Rør
  • Læhegn
  • Haveaffald
  • Parkaffald
  • Halm, der har været anvendt til overdækning og lignende
  • Mindre spild af halm i forbindelse med presning - herunder fejlbundne halmballer

Det gælder også lignende affald fra gartnerier og naturplejeaktiviteter.

Det grønne affald må dog ikke være behandlet med lak, lim, imprægnering og lignende. 

Gartnerier og virksomheder med naturplejeaktiviteter må afbrænde eget haveaffald, parkaffald  og haveaffaldslignende affald efter tilladelse fra kommunen.

Anmeld afbrænding af større bål

Skal I afbrænde et større bål af grønt affald fra eksempelvis et skovbrug, skal I altid anmelde det til kommunens senest kl. 12.00 hverdagen før afbrændingen. 

På landbrugsejendomme må du afbrænde hele året under de gælende sikkerhedsregler - med mindre der er forbud med afbrænding grundet en tørkeperiode eller andre ekstraordinære forhold.

I skal søge om tilladelse til afbrænding af visse typer grønt 

I perioder skal I søge om tilladelse til afbrænding af visse typer grønt affald:

  • Fra 1. september - 28. februar skal I søge om tilladelse til afbrænding af siv og rør, der står på roden i søer, åer, moser, rørskove og enge.
  • Fra 1. september - 31. marts skal I søge om tilladelse til afbrænding af lyng, der står på roden, hede- og mosetørv, samt hede- og mosejord.

Anmeld eller søg om tilladelse

Alle anmeldelser og tilladelser skal sendes eller søges hos kommunens Miljøafdeling via mail.

SEND EN MAIL TIL MILJØAFDELINGEN

Afbrænding sker på eget ansvar

Hvis ilden løber fra jer, og det går galt, er det altid jeres eget ansvar - også selvom de vejledende afstandsregler er overholdt.

Dette fremgår af den forsigtighedsbestemmelse, som er en del af lovgivningen.

Regler for afbrænding

Regler for afbrænding (PDF)

Forbud mod afbrænding

I tørkeperioder eller ved andre ekstraordinære forhold kan afbrænding i det fri og brug af åben ild forbydes, eller der kan blive fastsat særlige regler.

Vi annoncerer altid sådanne forbud eller regler her på hjemmesiden, ligesom I vil få det oplyst, hvis I er i kontakt med os. 

Hvis ilden løber fra jer, og det går galt, er det altid jeres eget ansvar - også selvom de vejledende afstandsregler er overholdt.

Dette fremgår af den forsigtighedsbestemmelse, som er en del af lovgivningen.

I tørkeperioder eller ved andre ekstraordinære forhold kan afbrænding i det fri og brug af åben ild forbydes, eller der kan blive fastsat særlige regler.

Vi annoncerer altid sådanne forbud eller regler her på hjemmesiden, ligesom I vil få det oplyst, hvis I er i kontakt med os.