Rottebekæmpelse i Vesthimmerland

Publiceret 10-12-2020

I de næste måneder vil Vesthimmerlands Kommunes rottebekæmpere udføre de årlige lovpligtige tilsyn.

Tilsyn af relevante ejendomme

Relevante ejendomme i landzone samt landbrug i byzone få besøg af kommunens rottebekæmper, og bekæmpelse vil blive foretaget hvor er der rotter. Der vil også ske kommunalt tilsyn på ejendomme med sikringsordninger samt ubebyggede grunde i landzonen.

Ejendommen gennemgås ved tilsynet sammen med ejer, lejer eller repræsentant. Hvis der findes spor af rotter, igangsættes bekæmpelse på ejendommen med det samme.

Hvis du ikke er hjemme

På ejendomme hvor der ikke træffes nogen hjemme, vil tilgængelige udendørsarealer blive undersøgt for rottespor og rottebekæmperen vil lægge en seddel i din postkasse om tilsynet og evt. spor af rotter.

Rotter i byzonen

I byzoner sker rottebekæmpelsen kun efter anmeldelse af rotter til kommunen. Det samme gælder sommerhusområder og områder, hvor der er meldt dispensation for rotteeftersynet.

Helt generelt er det alle borgeres pligt at anmelde enhver forekomst af rotter til kommunen.

Rottebekæmpelse skal udføres af autoriserede personer

Vi gør opmærksom på, at kun autoriserede personer eller personer, der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar, må bekæmpe rotter med kemiske midler.

Derfor må der ikke udleveres rottegift til borgere.

Vil du anmelde rotter?

Læs mere om, hvordan du anmelder rotter her