Ny hjemmeside med fokus på erhvervsudvikling

Publiceret 31-08-2021

I Mulighedernes Vesthimmerland skaber vi udvikling i fællesskab med det lokale erhvervsliv.

Hjemmeside - Mulighedernes Vesthimmerland

Vi insisterer på at være en erhvervsvenlig kommune, der er lyttende, samarbejdende og nytænkende, værdier som du kan læse mere om i vores nye erhvervsstrategi ´Mulighedernes Vesthimmerland’.

Vi har meget at være stolte af i Vesthimmerland, en stolthed som vi ønsker at udbrede. Derfor har vi udviklet hjemmesiden, udvikling.vesthimmmerland.dk, i daglig tale omtalt som Mulighedernes Vesthimmerland. 

Målet med hjemmesiden er at synliggøre og formidle de mange spændende tiltag og muligheder for dig og din virksomhed, som vi har igangsat i fællesskab med innovative partnerskaber og det vesthimmerlandske erhvervsliv.

Erhvervsforum – Én indgang

På siden kan du finde information om vores Erhvervsforum, én samlet indgang for erhvervslivet med fokus på sparring, samarbejde og vejledning. Erhvervsforummet står altid klar til at hjælpe, når du som virksomhed skal i dialog med kommunen, uanset hvad henvendelsen drejer sig om. Tag endelig kontakt og gør brug af os som en aktiv medspiller. Erhvervsforummet er indrettet efter din virksomheds behov, med det formål at skabe de bedste rammer.

Udviklingsspor

Med vores erhvervsudviklingsspor kan du læse om vores styrkepositioner - den digitale transformation, grønne omstilling og kvalificeret arbejdskraft, som vi i takt med den nye strategi, retter fokus mod de kommende år. Sporene repræsenterer og realiserer nogle af de målsætninger vi har sat for at understøtte den lokale erhvervsudvikling, og samtidigt matcher flere af fremtidens udfordringer og muligheder.

Erhvervsprojekter

Under erhvervsprojekter kan du bl.a. læse om de mange initiativer, som taler ind under de førnævnte udviklingsspor. Vi har i gangsat flere projekter, der matcher efterspurgte behov, og derved til stor gavn for den lokale erhvervsudvikling. Mange af projekterne er igangsat i samarbejde med en række af stærke innovationspartnere, hvor ekspertviden bliver sat i spil. Er du som virksomhed nysgerrig på, hvilke muligheder deltagelse i et erhvervsprojekt kan føre til, så kontakt os.

Aktivitetskatalog

Med det nye aktivitetskatalog kan du også læse om de mange spændende igangsatte og kommende indsatser, aktiviteter og erhvervsprojekter, som din virksomhed kan deltage.  Kataloget er opdelt i forskellige interesse- og indsatsområder og bliver løbende opdateret, så din virksomhed ikke går glip af de seneste muligheder.

Seneste nyt

Følg med og bliv opdateret på de seneste nyheder. Vi har i Vesthimmerland en stærk erhvervsfortælling, som i den grad kan siges at underbygges af mange inspirerende fortællinger, store som små. Og dem vil vi gerne fortælle højt.

Du er meget velkommen til at besøge hjemmesiden for at blive klogere på, hvad der rører sig i Mulighedernes Vesthimmerland.

Er du interesseret i eller nysgerrig på at vide mere, har du et relevant perspektiv, måske en god idé eller ønsker at blive inddraget i Mulighedernes Vesthimmerland, så tag endelig kontakt til os. Vores dør står altid åben, og vi vil meget gerne høre fra dig.