Valg til Ældreråd

Publiceret 16-08-2021

I Vesthimmerlands Kommune skal der vælges nyt Ældreråd for en 4 årig periode (1. januar 2022 til 31. december 2025). Rådet består af 11 medlemmer.

Borgere, som er fyldt 60 år inden udløbet af afstemningsperioden, har stemmeret til Ældrerådet.

Valg til Ældrerådet afholdes som fremmødevalg den 16. november 2021.

Ældrerådet har en rådgivende funktion omkring udførelse og udvikling af kommunens ældrepolitik. Ældrerådet vil bl.a. varetage de ældres interesser i sociale, kulturelle, trafikale, bolig- og byplanmæssige forhold.

Læs mere om Ældrerådet

Procedure for opstilling til valg

For at kunne opstille til valg skal man være fyldt 60 år. Man skal udfylde en kandidatformular indeholdende personlige data og underskrift. Kandidatlister og vedtægter for Ældrerådet udleveres på informations- og opstillingsmøder. Kandidatliste og vedtægter findes ligeledes her på kommunes hjemmeside

Udfyld kandidatformular

Kandidatlisten skal være Vesthimmerlands Kommune, Sundheds og Kulturforvaltningen, Frederik den IX’s Plads 1, 9640 Farsø i hænde senest den 3. oktober 2021 kl. 12.00.

På stemmesedlen opstilles kandidaterne i alfabetisk orden ud fra de indkomne kandidatlister. Kandidaterne har mulighed for at få nærmere stedbetegnelse tilføjet på stemmesedlen.

Der afholdes informations- og opstillingsmøder følgende steder:

23. august 2021 kl. 14.00 Østergade gl. skole, Løgstør
24. august 2021 kl. 14.00 Aktivitetscenter, Aars
30. august 2021 kl. 14.00 Klubhuset, Farsø
31. august 2021 kl. 14.00 Knabergården, Aalestrup

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med valget kan rettes til Ældrerådet eller ved henvendelse til

Sundheds og Kulturforvaltningen
Vesthimmerlands Kommune
Frederik den IX’s Plads, 9640 Farsø
Else Marie Simonsen
Mail: ems@vesthimmerland.dk
Telefon: 9966 8151