Vild natur giver vilde oplevelser

Publiceret 08-07-2021

I Nordjylland er vi beriget med fantastiske naturområder og flere af stederne er der græssende dyr. Når du besøger disse naturområder, er det derfor godt at vide, hvordan du og dyrene kan være på samme arealer.

I Nordjylland er vi beriget med fantastiske naturområder i hele regionen. Flere steder er disse hegnet ind, og der er græssende dyr, som er vigtige for, at vi fortsat har og kan fastholde artsrig og spændende natur.

Når du besøger disse naturområder, er det derfor godt at vide, hvordan både du og dyrene kan være på de samme arealer. Det får du i videoen her nogle gode råd til.

Så er du med til at beskytte biodiversiteten og får samtidig en tryg og enestående oplevelse i den vilde nordjyske natur.

Rigtig god fornøjelse.

Videoen er produceret i forbindelse med det nordjyske samarbejde ’Natur på Tværs af Nordjylland’, som arbejder for udvikling af vilde naturområder på tværs af hele regionen. Læs mere om projektet her.

I denne forbindelse kan du også opleve vores naturvejleder Karin Winther fortælle om emnet i et videoindslag om vild natur og dyr på TV2 Nord. Se videoindslaget her. 

Læs også TV2 Nord's artikel herom, og bliv klogere på hvilke natur- og dyreoplevelser der bl.a. venter på De Himmerlandske Heder og hvordan man bør forholde sig i mødet med dyrene i naturen.

Vesthimmerland er en blandt 10 nordjyske kommuner, der sammen med Business Region North deltager i Natur på Tværs af Nordjylland. Sammen vil vi fremme etableringen af store sammenhængende naturområder i Nordjylland. Naturområderne skal bidrage til at bremse tabet i biodiversitet samtidigt med, at de vil bidrage til at lagre kulstof, modvirke oversvømmelser, tiltrække nye borgere og turister og fremme undervisning, friluftsliv og sundhed. Naturområderne etableres i samarbejde med både private og offentlige lodsejere og sker på frivillig basis.

Læs mere om samarbejdet "Natur på Tværs af Nordjylland" og Vesthimmerlands indsats her