17. April 2024 kl. 19:00

Invitation til workshop om mobilitet i landdistrikterne

Publiceret 11-04-2024

Vesthimmerlands Kommune skal have en plan for bæredygtig mobilitet, så kommunen kan reducere udledningen af CO2 fra transport, som står for 8 % af kommunens samlede CO2-udledning. Men hvordan gør vi transporten bæredygtig i en kommune, hvor halvdelen af befolkningen bor uden for de større byer, og hvor den kollektive transport ikke kører hele tiden? Det vil vi gerne drøfte med beboere i kommunens landdistrikter.

Der er plads til 10-15 repræsentanter fra hvert af kommunens 8 landdistrikter. Der opfordrestil, at I er bredt repræsenteret fra fx borgerforeninger, idrætsforeninger, skole/skolebestyrelse, virksomheder og gerne på tværs af alder.

Indhold 

På workshoppen vil I til en start få mulighed for at høre om byrådets mål og foreløbige forventninger til arbejdet med en mere bæredygtig mobilitet. Derefter vil I få lejlighed til at komme med input til byrådets videre arbejde. I vil bl.a. kunne bidrage med jeres lokale viden om, hvilke vej- og cykelstistrækninger I allerede bruger meget eller måske drømmer om at kunne bruge meget i jeres område. Byrådet er også interesserede i jeres eventuelle ideer og forslag til, hvordan vi måske kan transportere os på andre og mere bæredygtige måder i landdistrikterne.

Program 

 1. Velkomst og introduktion til workshop
 2. Tre workshops med forskellige temaer om mobilitet
  a. Sekundære knudepunkter i landdistrikterne
  b. Trafiksikre skoleveje
  c. Samkørsel og andre transportformer
 3. Opsamling på workshops
 4. Tak for i aften

Der vil blive serveret kaffe og kage.

Dato og sted 

 • Onsdag den 17. april 2024 kl. 19.00-21.30 
 • Gundestrupgaard, Gl. Roldvej 14, 9600 Aars.

 

Med venlig hilsen

Jane Bonnerup og Henrik Dalgaard,
Ordførere for Mobilitet og Infrastruktur
På vegne af Teknik- og Miljøudvalget samt Klimaudvalget

Tilmeld dig her

Tilmelding skal ske via linket https://lnk.dk/5954

Tilmeldingsmodulet kan også tilgås via QR-koden. Scan QR-koden med dit mobilkamera og klik på linket.

Tilmeldingsfristen er senest den 15. april 2024.

Scan QR-koden og tilmeld dig