Tilskud til kulturelle arrangementer

Er du i gang med at planlægge et kulturelt arrangement som en festival eller teaterforestilling? Du kan søge om økonomisk støtte til dit arrangement.

Om tilskuddet

Hvert år afsætter Byrådet midler til kulturelle aktiviteter i Vesthimmerland, som har til formål at støtte og stimulere et alsidigt kulturliv.

Det er Kultur- og Fritidsudvalget samt Kulturrådet, der uddeler tilskud til kulturelle arrangementer.

Du kan dog ikke søge om tilskud til det samme arrangement ved både Kultur- og Fritidsudvalget og Kulturrådet. 

Hvordan søger du?

Søger du op til 10.000 kr., skal du sende din ansøgning til Kulturrådet. Det gør du ved at sende en mail til Kulturrådets formand Gitte Thillemann på gittelarsenthillemann@gmail.com.

Søger du mere end 10.000 kr., skal du sende din ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget. Det gør du ved at benytte selvbetjeningsløsningen på denne side.

Krav til din ansøgning

Din ansøgning skal indeholde en beskrive af:

 • arrangementets indhold
 • arrangementets målgruppe
 • forankringen i lokalområdet
 • de deltagende parter/arrangører
 • budgettet

Sådan behandler vi din ansøgning

Vi behandler løbende de ansøgninger, vi modtager. Du skal dog sende din ansøgning senest 6 uger før arrangementet afholdes, hvis det drejer sig om en ansøgning på mere end 10.000 kr. 

 • Ansøgninger op til 10.000 kr. behandles i Kulturrådet.
 • Ansøgninger på mere end 10.000 kr. behandles administrativt i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
 • Ansøgninger på mere end 20.000 kr. behandles politisk i Kultur- og Fritidsudvalget.

Godt at vide

Hvis du får tilskud til dit arrangement, gælder følgende krav:

 • Du skal annoncere arrangementet på Oplev Vesthimmerlands hjemmeside
 • Du skal ved annoncering og øvrig markedsføring skrive, at arrangementet er støttet af Vesthimmerlands Kommune
 • Du skal fremsende regnskab og en afrapportering til os, efter du har afholdt dit arrangement

Har du ikke anvendt hele tilskuddet som beskrevet i ansøgningen, skal denne del tilbagebetales til os i Vesthimmerlands Kommune. 

Du kan søge tilskud til offentlige arrangementer med et kulturelt indhold eller en kulturel værdi for Vesthimmerland. 

Eksempelvis kan du søge tilskud til:

 • festivaler
 • teaterforestillinger
 • koncerter

 

Du kan søge om tilskud som:

 • enkeltperson
 • forening
 • interessegruppe
 • institution

Kontakt

Inge Lise Jæger Sørensen
Kultur- og Udviklingskonsulent
Mail: ijs@vesthimmerland.dk
Telefon: 9966 8407