Glæd dig til Sundhedsugen

Programmet er endnu ikke på plads, men vi opdaterer løbende denne side med arrangementer og information.

Lørdag 25. januar 2025

Arrangement

Glæd dig til ...

Lørdag 25. januar 2025

Arrangement

Glæd dig til ...

Lørdag 25. januar 2025

Arrangement

Glæd dig til ...

Sundhedsuge

Vi har fokus på sundhedsfremmende tiltag hele året. Med sundhedsugen er det formålet én uge om året at give sundheden i Vesthimmerland et boost.

Den seneste ’Sundhedsprofilundersøgelse – Hvordan har du det?’ fra 2021 viste, at langt de fleste vesthimmerlændinge vurderer deres helbred til at være godt, vældig godt eller ligefrem fremragende. Undersøgelsen viste dog også en række udfordringer for borgerne i Vesthimmerland.

  • Der er sket en stigning i andelen af svært overvægtige, og Vesthimmerland ligger over regionsgennemsnittet.
  • Færre end tidligere og færre end i resten af regionen dyrker konkurrenceidræt og motionsidræt.
  • Færre end tidligere vurderer sit kostmønster til at være sundt.
  • Flere end tidligere føler sig ensomme, sover dårligt og oplever at være stresset.

Næste sundhedsprofilundersøgelse skal foretages i foråret 2025, og forhåbningen er, at sundhedsugen kan være medvirkende til at få vendt ovenstående udvikling.

Som det fremgår af Vesthimmerlands Kommune Sundhedsstrategi 2023-2026 handler sundhed om at trives og leve det liv, man drømmer om uden sygdom og mistrivsel, ligesom der skal være flere gode leveår til alle.

Vi ønsker at bidrage til at gøre det sunde valg til det lette valg.

Lørdag 25. januar 2025

Arrangement

Glæd dig til ...