Fordebat: Vindmølleprojekt ved Bjørnstrup

Vesthimmerlands Kommune har modtaget en ansøgning på et konkret projekt, der går ud på at etablere 6 vindmøller i tilknytning til kommuneplanens udpegede rammeområde 301 ved Bjørnstrup. Rammeområde 301 er i Kommuneplanen udlagt som vindmølleområde.

Om fordebatten

Økonomiudvalget besluttede den 21. oktober 2020 at igangsætte en fordebat, med henblik på at indsamle forslag og ideer til:

  1. indhold, omfang og alternativer til en miljøkonsekvensrapport (vvm-redegørelse)
  2. opmærksomhedspunkter og indhold til ny planlægning

Debatfasen er første fase i en række af aktiviteter frem mod en eventuel realisering af vindmølleprojektet. I debatfasen har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med forslag til, hvad der skal tages højde for, før planlægningens principper fastsættes. Debatfasen løb fra den 26. oktober til og med den 22. november 2020.

Læs debatoplægget (PDF)