Byrådet 2018-2021

Byrådet har 27 medlemmer, som du kan se nedenfor.

Du kan ikke sende sikker post direkte til Byrådsmedlemmernes mail. Det skal du gøre via digital post.

Gå til åbne dagsordener og referater for Byrådet

Ændringer i Byrådet

Pr. 1. marts 2018 indtrådte Pia Buus Pinstrup i Byrådet i stedet for Knud Kristensen.
Pr. 1. september 2019 indtrådte Jakob Dyrman i Byrådet i stedet for Peter Harbo.
Pr. 11. januar 2021 indtrådte Mikael Lisberg Toft i Byrådet i stedet for Uffe Bro.

Per Bach Laursen
Per Bach Laursen
Borgmester, Venstre
Formand for Økonomiudvalget
Theresa Berg Andersen
Theresa Berg Andersen
1. Viceborgmester, SF
Medlem af Økonomiudvalget
Signe Nøhr
Signe Nøhr
2. Viceborgmester, Konservativ
Medlem af Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget
Allan Ritter Andersen
Allan Ritter Andersen
Konservativ
Medlem af Økonomiudvalget
Anders Kjær Kristensen
Anders Kjær Kristensen
Socialdemokratiet
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Asger Andersen
Asger Andersen
Socialdemokratiet
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget og Næstformand for Økonomiudvalget
Brian Christensen
Brian Christensen
Dansk Folkeparti
Formand for Beskæftigelsesudvalget
Doris Lauritzen
Doris Lauritzen
Socialdemokratiet
Medlem af Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget
Henrik Dalgaard
Henrik Dalgaard
Konservativ
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Inger Nielsen
Inger Nielsen
Venstre
Formand for Børne- og Familieudvalget
Jakob Vium Dyrman
Jakob Vium Dyrman
Venstre
Medlem af Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget
Jens Lauritzen
Jens Lauritzen
Venstre
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget
Kirsten Moesgaard
Kirsten Moesgaard
VestHimmerlandsListen
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Sundhedsudvalget
Kurt Friis Jørgensen
Kurt Friis Jørgensen
Venstre
Næstformand for Beskæftigelsesudvalget og medlem af Økonomiudvalget
Lars Andresen
Lars Andresen
Venstre
Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget og medlem af Børne- og Familieudvalget
Liselotte Lynge Jensen
Liselotte Lynge Jensen
Dansk Folkeparti
Næstformand for Sundhedsudvalget og Medlem af Beskæftigelsesudvalget
Mikael Toft
Mikael Lisberg Toft
Socialdemokratiet
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Morten Mejdahl
Morten Mejdahl
Venstre
Medlem af Sundhedsudvalget
Niels Heebøll
Niels Heebøll
SF
Næstformand for Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget
Niels Krebs Hansen
Niels Krebs Hansen
Konservativ
Medlem af Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget
Palle Jensen
Palle Jensen
Socialdemokratiet
Formand for Sundhedsudvalget
Per Bisgaard
Per Bisgaard
Venstre
Medlem af Sundhedsudvalget
Per Jensen
Per Jensen
Socialdemokratiet
Medlem af Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget
Per Nyborg
Per Nyborg
Konservativ
Medlem af Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget
Pia Buus Pinstrup
Pia Buus Pinstrup
Konservativ
Medlem af Sundhedsudvalget
Rasmus Vetter
Rasmus Vetter
Socialdemokratiet
Medlem af Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget
Svend Jørgensen
Svend Jørgensen
Konservativ
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Beskæftigelsesudvalget

Om Byrådet

Byrådet er kommunens øverste myndighed og har det overordnede ansvar for kommunens virksomhed. I Byrådet sidder 27 byrådsmedlemmer fra de forskellige politiske partier. Byrådsmedlemmerne vælges hvert fjerde år ved direkte valg.

Borgmesteren

Byrådet vælger borgmesteren, 1. og 2. viceborgmestre. Borgmesteren varetager sammen med den administrative ledelse den daglige ledelse af forvaltningerne.

Styrelsesloven

Den kommunale styrelseslov fastsætter rammen for kommunens styrelse. Lovens regler udfyldes af styrelsesvedtægten, som vedtages af Byrådet. Vedtægten giver mulighed for at opbygge kommunens struktur, så der tages hensyn til lokale forhold og ønsker.

Dagsorden og møder

Byrådets overordnede rolle bliver sikret ved, at et flertal af medlemmerne skal godkende alle bevillinger, og alle kommunale spørgsmål kan tages op til behandling i Byrådet. Ethvert medlem kan forlange en sag på dagsordenen.

Byrådet holder ordinære møder ca. en gang om måneden. Møderne er offentlige og ledes af borgmesteren. I hans fravær bliver de ledet af viceborgmestrene. Kommunaldirektøren er Byrådets sekretær.