Byrådet 2022-2025

Byrådet har 27 medlemmer, som du kan se nedenfor.

Du kan ikke sende sikker post direkte til Byrådsmedlemmernes mail. Det skal du gøre via digital post.

Gå til åbne dagsordener og referater for Byrådet

Per Bach Laursen
Per Bach Laursen
Borgmester, Venstre
Formand for Økonomiudvalget
Signe Nøhr
Signe Nøhr
1. Viceborgmester, Konservativ
Næstformand af Økonomiudvalget og medlem af Børne- og Familieudvalget
Theresa Berg Andersen
Theresa Berg Andersen
2. Viceborgmester, SF
Medlem af Økonomiudvalget og formand for Beskæftigelsesudvalget
Allan Ritter
Allan Ritter Andersen
Konservativ
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Anders Kjær Kristensen
Anders Kjær Kristensen
Socialdemokratiet
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Asger Andersen
Asger Andersen
Socialdemokratiet
Formand for Sundhedsudvalget og medlem af Økonomiudvalget
Benny Hansen
Benny Hansen
Venstre
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Familieudvalget
Doris Lauritzen
Doris Lauritzen
Socialdemokratiet
Medlem af Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget
Erik Stagsted
Erik Stagsted
Socialdemokratiet
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
Henrik Dalgaard
Henrik Dalgaard
Konservativ
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Sundhedsudvalget
Inger Nielsen
Inger Nielsen
Venstre
Formand for Børne- og Familieudvalget
Jacob Dyrman
Jakob Vium Dyrman
Venstre
Medlem af Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget
Jane Bonnerup
Jane Bonnerup
SF
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Jeppe Korreborg Pedersen
Jeppe Korreborg Pedersen
Konservativ
Næstformand for Børne- og Familieudvalget og medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
Jimmy Støttrup Jensen
Jimmy Støttrup Jensen
Venstre
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Karen Clausager
Karen Clausager
SF
Næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget og medlem af Børne- og Familieudvalget
Kirsten Moesgaard
Kirsten Moesgaard
VesthimmerlandsListen
Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget
Kurt Friis
Kurt Friis Jørgensen
Venstre
Medlem af Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget
Lars Andresen
Lars Andresen
Venstre
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Familieudvalget
Lars Rem
Lars Rem
Nye Borgerlige
Næstformand for Beskæftigelsesudvalget
Liselotte Lynge
Liselotte Lynge Jensen
Dansk Folkeparti
Næstformand for Sundhedsudvalget
Morten Mejdahl
Venstre
Medlem af Sundhedsudvalget
Niels Krebs
Niels Krebs Hansen
Konservativ
Medlem af Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Per Bisgaard
Per Bisgaard
Venstre
Medlem af Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget
Per Nyborg
Per Nyborg
Konservativ
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget og medlem af Beskæftigelsesudvalget
Rasmus Vetter
Rasmus Vetter
Socialdemokratiet
Medlem af Beskæftigelsesudvalget
Svend Jørgensen
Svend Jørgensen
Konservativ
Medlem af Økonomiudvalget

Om Byrådet

Byrådet er kommunens øverste myndighed og har det overordnede ansvar for kommunens virksomhed. I Byrådet sidder 27 byrådsmedlemmer fra de forskellige politiske partier. Byrådsmedlemmerne vælges hvert fjerde år ved direkte valg.

Borgmesteren

Byrådet vælger borgmesteren, 1. og 2. viceborgmestre. Borgmesteren varetager sammen med den administrative ledelse den daglige ledelse af forvaltningerne.

Styrelsesloven

Den kommunale styrelseslov fastsætter rammen for kommunens styrelse. Lovens regler udfyldes af styrelsesvedtægten, som vedtages af Byrådet. Vedtægten giver mulighed for at opbygge kommunens struktur, så der tages hensyn til lokale forhold og ønsker.

Dagsorden og møder

Byrådets overordnede rolle bliver sikret ved, at et flertal af medlemmerne skal godkende alle bevillinger, og alle kommunale spørgsmål kan tages op til behandling i Byrådet. Ethvert medlem kan forlange en sag på dagsordenen.

Byrådet holder ordinære møder ca. en gang om måneden. Møderne er offentlige og ledes af borgmesteren. I hans fravær bliver de ledet af viceborgmestrene. Kommunaldirektøren er Byrådets sekretær.