Byrådet 2022-2025

Byrådet har 27 medlemmer, som du kan se nedenfor.

Du kan ikke sende sikker post direkte til Byrådsmedlemmernes mail. Det skal du gøre via digital post.

Gå til åbne dagsordener og referater for Byrådet

Per Bach Laursen
Per Bach Laursen
Borgmester, Venstre
Formand for Økonomiudvalget
Signe Nøhr
Signe Nøhr
1. Viceborgmester, Konservativ
Næstformand for Økonomiudvalget, medlem af Børne- og Familieudvalget og næstformand for Klimaudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)
Jane Bonnerup
Jane Bonnerup
2. Viceborgmester, SF
Næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget, medlem af Klimaudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) og medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Allan Ritter
Allan Ritter Andersen
Konservativ
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Anders Kjær Kristensen
Anders Kjær Kristensen
Socialdemokratiet
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Anna-Grethe Sperling
SF
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Asger Andersen
Asger Andersen
Socialdemokratiet
Formand for Sundhedsudvalget og medlem af Økonomiudvalget
Benny Hansen
Benny Hansen
Venstre
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Klimaudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)
Erik Stagsted
Erik Stagsted
Socialdemokratiet
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget og Klimaudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)
Henrik Dalgaard
Henrik Dalgaard
Konservativ
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Sundhedsudvalget
Inger Nielsen
Inger Nielsen
Venstre
Formand for Børne- og Familieudvalget
Jakob Vium Dyrman
Venstre
Medlem af Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget og formand for Klimaudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)
Jens Chr. Pedersen
Socialdemokratiet
Medlem af Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget
Jeppe Korreborg Pedersen
Jeppe Korreborg Pedersen
Konservativ
Næstformand for Børne- og Familieudvalget, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget og medlem af Økonomiudvalget
Jimmy Støttrup Jensen
Jimmy Støttrup Jensen
Venstre
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Klimaudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)
Kirsten Moesgaard
VesthimmerlandsListen
Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget
Kurt Friis
Kurt Friis Jørgensen
Venstre
Medlem af Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget
Lars Andresen
Lars Andresen
Venstre
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Familieudvalget
Lars Rem
Lars Rem
Løsgænger
Næstformand for Beskæftigelsesudvalget
Leif Larsen
SF
Medlem af Beskæftigelsesudvalget
Liselotte Lynge
Liselotte Lynge Jensen
Danmarksdemokraterne
Næstformand for Sundhedsudvalget
Morten Mejdahl
Venstre
Medlem af Sundhedsudvalget
Niels Krebs
Niels Krebs Hansen
Konservativ
Medlem af Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Per Bisgaard
Venstre
Medlem af Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget
Per Nyborg
Per Nyborg
Konservativ
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Rasmus Vetter
Rasmus Vetter
SF
Formand for Beskæftigelsesudvalget og medlem af Økonomiudvalget
Steffen Lønsmann
Konservativ
Medlem af Beskæftigelsesudvalget

Om Byrådet

Byrådet er kommunens øverste myndighed og har det overordnede ansvar for kommunens virksomhed. I Byrådet sidder 27 byrådsmedlemmer fra de forskellige politiske partier. Byrådsmedlemmerne vælges hvert fjerde år ved direkte valg.

Borgmesteren

Byrådet vælger borgmesteren, 1. og 2. viceborgmestre. Borgmesteren varetager sammen med den administrative ledelse den daglige ledelse af forvaltningerne.

Styrelsesloven

Den kommunale styrelseslov fastsætter rammen for kommunens styrelse. Lovens regler udfyldes af styrelsesvedtægten, som vedtages af Byrådet. Vedtægten giver mulighed for at opbygge kommunens struktur, så der tages hensyn til lokale forhold og ønsker.

Dagsorden og møder

Byrådets overordnede rolle bliver sikret ved, at et flertal af medlemmerne skal godkende alle bevillinger, og alle kommunale spørgsmål kan tages op til behandling i Byrådet. Ethvert medlem kan forlange en sag på dagsordenen.

Byrådet holder ordinære møder ca. en gang om måneden. Møderne er offentlige og ledes af borgmesteren. I hans fravær bliver de ledet af viceborgmestrene. Kommunaldirektøren er Byrådets sekretær.

Pr. 1. februar 2022 indtræder David Rathkjen (SF) som nyt medlem af Byrådet som erstatning for Karen Klausager (SF) som udtræder af Byrådet.

Pr. 6. februar 2022 skifter Rasmus Vetter parti fra Socialdemokratiet til SF.

Pr. 17. februar 2022 udtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) midlertidigt af Byrådet. Første stedfortræder for Socialdemokratiet er Jens Chr. Pedersen, som indtræder midlertidigt som Byrådsmedlem.

Pr. 1. juni 2022 træder et nyt klimaudvalg i kraft som et § 17, stk. 4-udvalg (jf. styrelsesloven), hvortil Jakob Vium Dyrman (V) er udvalgt som formand, Signe Nøhr (C) som næstformand, og Benny Hansen (V), Erik Stagsted (A), Henrik Dalgaard (C), Jane Bonnerup (K) og Jimmy Støttrup Jensen (V) som medlemmer.

Pr. 15. juni 2022 skifter Liselotte Lynge Jensen fra Dansk Folkeparti til løsgænger.

Pr. 31. oktober 2022 indtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) tilbage som medlem af Byrådet (efter midlertidig udtrædelse i perioden fra 17. februar - 31. oktober 2022). I denne forbindelse udtræder Jens Chr. Pedersen som stedfortræder for Doris Lauritzen (Socialdemokratiet).

Pr. 1. december 2022 indtræder Anna-Grethe Sperling (SF) som nyt medlem af Byrådet som erstatning for Theresa Berg Andersen (SF) som udtræder af Byrådet.

Pr. 1. december 2022 indtræder Jane Bonnerup (SF) til som 2. Viceborgmester som erstatning for Theresa Berg Andersen (SF) som udtræder af Byrådet.

Pr. 26. januar 2023 udtræder Doris Lauritzen (A) midlertidigt af Byrådet. Første stedfortræder for Socialdemokratiet er Jens Chr. Pedersen, som indtræder midlertidigt som Byrådsmedlem.

Pr.  1. marts 2023 skifter Liselotte Lynge Jensen fra at være løsgænger til at være medlem af Danmarksdemokraterne (Æ).

Pr. 30. marts 2023 går Jakob Vium Dyrman (V) på orlov, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) indtræder i stedet.

Pr. 21. juni 2023 indtræder Jakob Vium Dyrman (V) tilbage som medlem af Byrådet, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) udtræder.

Pr. 31. august 2023 indtræder Jens Chr. Pedersen fast som medlem efter en midlertidig medlemsperiode som stedfortræder for Doris Lauritzen (A).

Pr. 26. oktober 2023 går Per Bisgaard (V) på orlov, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) indtræder i stedet.

Pr. 12. december 2023 indtræder Per Bisgaard (V) tilbage som medlem af Byrådet, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) udtræder.

Pr. 2. februar 2024 skifter Lars Rem fra Nye Borgerlige til løsgænger.

Pr. 20. juni 2024 indtræder Steffen Lønsmann (C)  som medlem af Byrådet i stedet for Svend Jørgensen (C).

Pr. 1. august 2024 indtræder Leif Larsen (SF) som medlem af Byrådet i stedet for Anna-Grethe Sperling (SF).