Bufferzoner for Aggersborg

Ifølge planloven skal steder som er udpeget til UNESCO verdensarv, eller opført på tentativlisten for verdensarv, have udpeget bufferzoner. Bufferzonerne skal være med til at beskytte grundlaget for en udpegning som verdensarv.

Om den offentlige høring

Aggersborg Vikingeborg er, sammen med de fire andre danske ringborge opført på den danske tentativliste for verdensarv.

I Vesthimmerlands Kommune har vi i samarbejde med Vesthimmerlands Museum samt Slots- og Kulturstyrelsen udarbejdet et forslag til hvordan bufferzonerne kan se ud. Dette forslag har ICOMOS (som udpeger verdensarv) set, og de har givet deres kommentarer om hvad der ville være godt nok, for at man mener at Aggersborg vil være beskyttet nok for at blive verdensarv. Det er endt med et planforslag som er sendt i offentlig høring indtil den 7. februar 2021.

Afgiv et høringssvar

Se planforslaget og afgiv et høringssvar

Du kan afgive høringssvar indtil den 7. februar 2021.