Tilladelser til indvinding af grundvand

Se aktuelle tilladelser inden for vandmiljø. Du kan klage over afgørelsen frem til klagefristen.