VVM afgørelser

Se aktuelle VVM afgørelser (jf. VVM bekendtgørelsens § 3, stk. 2). Du kan klage over afgørelsen frem til klagefristen.