Farsø - Sammen om en sund og grøn by

Med en balanceret og bæredygtig vækst skal Farsø udvikles med udgangspunkt i de kvaliteter der kendetegner byen bedst. Farsø skal fortsat være Vesthimmerlands Sundhedsby, en attraktiv vækstby for bosætning og erhverv samt et fremtidigt knudepunkt for bæredygtig energi.

Ved at styrke sammenhængskraften i byen og synliggøre de mange kvaliteter, skabes rammerne for et levende handels- og byliv samt et aktivt og mangfoldigt fritids og foreningsliv. Med markante spor af kultur samt en oplevelsesrig natur i og omkring byen er der masser at komme efter. Der arbejdes med 5 strategier, der taler ind i visionen med forskelligt fokus. Med fire indsatsområder sættes der en overordnet retning for bæredygtig udvikling.

De er;

  • Bosætning for alle: fx flere bæredygtige boligområder opført i bæredygtige materialer og grønne arealer.
  • En vækstby for erhverv: fx skærpet fokus på energi og bæredygtig erhvervsudvikling, hvor der gives plads til naturen.
  • En levende bymidte: fx fokus på begrønning af hovedgaden og lommer i bybilledet.
  • Bynatur og landskab: fx skal naturen i og omkring Farsø tilgængeliggøres og synliggøres, så den i højere grad bliver en del af byen.

 

Kommunens rolle: Myndighed

Vesthimmerlands Kommune er som myndighed ansvarlig for den overordnede planlægning af udviklingsplanen.

Tidsplan: I gang

I høring fra 1. maj 2023-26. juni 2023.

En 10-årig periode fra 2023-2033.

Påvirkning på klimaet

Understøtter CO2-udledningen indirekte.

Ansvarlig

Ansvarlig forvaltning: Teknik- og Økonomiforvaltning

Ansvarlig chef/medarbejder:

Anna Dorte Nørgaard, Team Plan

Interessenter og partnere

  • Farsø bys borgere
  • Foreninger
  • Handelsliv
  • Erhvervsliv
  • LABLAND architects
  • Vesthimmerlands KommuneBudget

Der er bl.a. tildelt 3 mio. kr. til byfornyelse på 6 forskellige projekter.