Helhedsorienteret planlægning

Få overblik over hvilke indsatser, kampagner og projekter, der er i gang i Vesthimmerland lige nu.

LIFE COAST2COAST

Klimatilpasningsprojektet skal sikre den vestlige del af Limfjorden mod vandstigningerne.

Læs mere

Regnvandsbassiner

Der etableres løbende regnvandsbassiner i Vesthimmerland.

Læs mere

Havneprojektet i Løgstør

Med havneprojektet skal den eksisterende marina i Løgstør udvides, ligesom byen skal beskyttes mod oversvømmelse.


Læs mere

Helhedsprojekt: Halkær Å

Vesthimmerlands Kommune ønsker med helhedsprojektet bl.a. at sikre og forbedre vandmiljøet, naturindholdet og de landskabelige værdier i og omkring Halkær Ådal.

Læs mere

Lokalplan for Rytterkvarteret

Nøgleordene for lokalplanen for Rytterkvarteret i Aars er bæredygtighed, biodiversitet og klimatilpasning - herunder med særligt fokus på regnvandshåndtering.  

Læs mere

Helhedsorienteret planlægning

Den kommunale planlægning er med til at sætte rammerne for det Vesthimmerland, vi gerne vil have fremadrettet. I planlægningen er der mange hensyn, der skal opvejes mod hinanden og sikres - herunder balancen mellem by og land, vækst og gode levevilkår.

Klimaet er dog også en væsentlig faktor, når det kommer til den kommunale planlægning. Gennem planlægning skal vi sikre, at Vesthimmerland er klimarobust - det vil sige, at Vesthimmerland er klar til at håndtere og i mødekomme klimaforandringerne. Dernæst skal vi gennem planlægningen sikre, at vi blive klimaneutrale - det vil sige, at vores udledning af drivhusgasser når vi udvikler og bygger nyt reduceres markant.