Klimatilpasning

LIFE COAST2COAST

Klimatilpasningsprojektet skal sikre den vestlige del af Limfjorden mod vandstigningerne.

Læs mere

Havneprojektet i Løgstør

Med havneprojektet skal den eksisterende marina i Løgstør udvides, ligesom byen skal beskyttes mod oversvømmelse.

Læs mere

Regnvandsbassiner

Der etableres løbende regnvandsbassiner i Vesthimmerland.

Læs mere

Klimatilpasning

Fokusområdet klimatilpasning omfatter klimaindsatser, hvor det at fremtidssikre kommunens geografi mod klimaforandringerne er omdrejningspunktet. Det kan f.eks. være etablering af langsigtede strategier, forebyggelse mod stigende grundvand og sikring af havneområder mod oversvømmelser m.m.