Mobilitet og infrastruktur

Få overblik over hvilke indsatser, kampagner og projekter, der er i gang i Vesthimmerland lige nu.

Omstilling af kollektiv trafik

NT har udarbejdet en grøn strategi, der har fastsat følgende målsætninger for den grønne omstilling af den kollektive trafik i Nordjylland.

Læs mere

Mobilitetsprojekt med Danpo

Projektet har til formål at understøtter rekrutteringen samt klima- og bærdygtighedsdagsordenen.

Læs mere

Samkørsel i Vesthimmerland

Samkørsel er med til at skave færre biler og mindre trafik på vejene. Det giver også mulighed for en større fleksibilitet, hvis man ikke ejer en bil. 

Læs mere 

Mobilitet og infrastruktur

Det er mobilitet og transport, der vores hverdag til at hænge samme. Vi bevæger os for at komme i skole, på arbejde, til fritidsinteresse og på besøg hos venner og familien - ligesom der skal bevægelse til at få pakken leveret og maden på bordet. Med andre ord er vi alle afhængige af mobilitet.

Skal vi gøre vores mobilitet grønnere, er omstillingen til grøn kollektiv trafik samt en god infrastruktur, der fremmer grønne mobilitetformer, altafgørende.