Sektorkobling og energiproduktion

Få overblik over hvilke indsatser, kampagner og projekter, der er i gang i Vesthimmerland lige nu.

Solcelleanlæg

I 2025 forventes det, at op imod 15 % af det samlede elforbrug bliver dækket af solceller, og større solcelleanlæg vil derfor få en central rolle i fremtidens bæredygtige energisystem.

Læs mere

Vindmølleanlæg

Vindmøller er rygraden i den grønne omstilling af energisektoren, og en stadig udbygning af vindmøllekapaciteten er en nødvendighed.

Læs mere

Energiproduktion

Vores behov for energi bliver større og større desto mere teknologien udvikler sig. Derfor er grøn energiproduktion i form af for eksempel vindmøller og solceller en nødvendighed - det både hvis vi skal nå vores grønne målsætninger, men også hvis vi skal imødekomme den teknologiske udvikling og prøve kræfter med ny teknologi som for eksempel Power-to-X.