Vores klimaplan

I Vesthimmerlands Kommune er vi i gang med at udarbejde en klimaplan, der skal sikre, at Vesthimmerland er klimaneutral senest i 2050 - og gerne før.

Hvorfor lave en klimaplan?

Klimaet og klimaforandringerne påvirker hverdagen, det sted vi bor og vores fremtid. Dermed er klimaet og klimaforandringerne en udfordring, som vi må og skal forholde os til, ligesom vi må handle for at skabe et grønnere Vesthimmerland.

I Vesthimmerlands Kommune er vi derfor gået i gang med at udarbejde en overordnet klimaplan, der gennem fællesskab og lokale handlinger skal sikre et grønnere Vesthimmerland. Et Vesthimmerland, hvor vi er robuste og modstandsdygtig overfor de klimaforandringer, der kommer.

Klimaplanen udarbejdes som en del af det nationale klimaprojekt DK2020. Her arbejder i alt 94 danske kommuner på at gøre deres kommune klimaneutrale inden 2050.

Hvad er vores vision?

Den overordnede vision for vores klimaplan er, at Vesthimmerland er klimaneutral senest i 2050, og at vi er robuste og modstandsdygtige over for de klimaforandringer, der kommer.

I vores klimaindsats vil vi desuden:

  • omfavne og udnytte de muligheder, den grønne omstilling giver, for at skabe øget vækst, bedre sundhed og et endnu stærkere fællesskab i vores Vesthimmerland.
  • sikre, at vores klimaindsats går hånd i hånd med vores øvrige strategiske tiltag, og sikre den rette balance mellem de forskellige interesser.
  • have fokus på partnerskaber og fællesskaber i hele klimaindsatsen – det, fordi det er afgørende, at vi alle tager ansvar, og fordi vi tror på, at vi kommer længst sammen.

Vil du bidrage?

Hvert ton tæller i rejsen mod et grønnere Vesthimmerland. Dermed er hvert enkelt lille bidrag til klimaarbejdet også nødvendigt.

Uanset om du bor, arbejder eller bruger din fritid i Vesthimmerland har du betydning for klimaet. Ved at lave små ændringer i dine hverdagsrutiner og bryde med nogle af dine vaner, kan du bidrage til et grønnere Vesthimmerland.

Tag fat i os

Vi hører gerne fra dig, hvis du har en god idé til, hvordan vi sammen skaber et grønnere Vesthimmerland.

Find vores kontaktoplysninger her