Ordblindepolitik og handleplan for 2018 - 2022

Politikken og handleplanen skal sikre, at elever med læse- og skrivevanskeligheder deltager aktivt og ligeværdigt i skolelivet og bliver så dygtige, som de kan.