Frikommuneforsøg II

I Vesthimmerlands Kommune deltager vi i Regeringens og KLs nye frikommuneforsøg. Som frikommune har vi mulighed for at afprøve nye og mere effektive måder at løse vores opgaver på.

Om forsøget

De nordjyske kommuner - herunder Vesthimmerlands Kommune - blev i efteråret 2016 godkendt som frikommunenetværk inden for temaet ”En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning af integrationsområdet”.  Det betyder, at vi sammen med 10 andre nordjyske kommuner i perioden 2016 til sommeren 2020 har kunne lave forsøg med beskæftigelsesindsatsen.

I den efterfølgende evalueringsperioden har vi og de øvrige kommunerne mulighed for at køre forsøgene videre indtil december 2021, mens evalueringerne danner grundlag for regeringens drøftelser og beslutninger om eventuelt at gøre forsøgene permanente. 

Læs Frikommunevedtægterne for Vesthimmerlands Kommune (PDF)

Hvilke forsøg deltager Vesthimmerlands Kommune i?

I Vesthimmerlands Kommune deltager vi i følgende forsøg:

  • Mere fleksible regler vedr. forholdstal (timer fremfor hoveder).
  • Formkrav for lovpligtige samtaler (Vesthimmerlands Kommune er tovholder)
  • Rehabiliteringsteam
  • Differentiering i valg af lægeattester på sygedagpengeområdet
  • Forenkling af bevillingsgrundlaget for revalidering
  • Fleksible kontaktforløb for integrationsborgere
  • Fritagelse fra krav til opdatering af indsatsplanens tilbud hver 6. måned i forbindelse med ressourceforløb
  • Færre opfølgninger i relation til førtidspensionister i job med løntilskud
  • Lempelse af forholdstalskrav ift. praktikker for ledighedsydelsesmodtager