LIFE IP Natureman - Landmanden som naturforvalter

LIFE IP Natureman er et stort projekt, der har til formål at sikre værdifuld natur i Himmerland og Midtjylland.

Om projektet

I Vesthimmerlands Kommune deltager vi med arealer inden for Natura 2000-områderne:

  • N15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal

  • N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord, Skals, Simested og Nørre ådal samt Skravad Bæk

Læs mere om projektet