Affaldsplan 2015 - 2026

Vores affaldsplan 2015-2026 blev godkendt af byrådet den 30. april 2015.

Læs planen

Download Affaldsplan 2015 - 2026 (pdf)

Om planen

Den nye Affaldsplan 2015-2026 gælder i 12 år, og skal revideres efter 6 år. Affaldsplan 2015-2026 er udarbejdet i samarbejde mellem forvaltningen og Renovest I/S.

Offentliggørelse og høring af planen 

Affaldsplanen har været i offentlig høring fra den 5. januar 2015 - 16. marts 2015. Høringen blev annonceret i de lokale aviser, samt på kommunens hjemmeside, og foregik digitalt via kommunens hjemmeside.

Begrundelser for planens indhold

Vesthimmerlands Affaldsplan 2015-2026 er udarbejdet med baggrund i regeringens ressourceplan "Danmark uden affald". Et af hovedmålene i regeringens ressourceplan er, at 50 % af husholdningsaffaldet skal sorteres fra til genanvendelse inden 2022.

For at opnå 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet inden 2022, har Vesthimmerlands Kommune besluttet at indføre en indsamlingsordning for genanvendeligt affald ved alle husstande. Det betyder, at borgerne i Vesthimmerlands Kommune fremover kan komme af med papir, pap, glas, metal, hård plastik og batterier ved siden af beholderen til dagrenovation. Ordningen træder i kraft i 2016.