Samarbejde og tavshedspligt

For at skabe sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgangen mellem tilbud, skal kommunalbestyrelsen fastsætte retningslinjer for videregivelse af relevante oplysninger ved børns overgange fra sundhedsplejen til dagtilbud og fra dagtilbud til skolefritidsordning eller fritidshjem og skole.

Læs retningslinjerne

Download Samarbejde og Tavshedspligt (PDF)