Vesthimmerlandsmodellen

For at skabe sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgangen mellem tilbud, skal kommunalbestyrelsen fastsætte retningslinjer for samarbejdet mellem dagtilbud og andre relevante aktører, herunder Sundhedsplejen og Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning CPP.

Læs retningslinjerne i Vesthimmerlandsmodellen

Download Vesthimmerlandsmodellen (pdf)