Økonomiudvalget

Udvalget består af 7 medlemmer og er ansvarlig for alle økonomiske forhold i kommunen.

Se åbne dagsordener og referater fra Økonomiudvalget

Medlemmer af Økonomiudvalget

Per Bach Laursen

Per Bach Laursen

S: Venstre
O: Formand for Økonomiudvalget
Telefon:20488742
Asger Andersen

Asger Andersen

S: Socialdemokratiet
O: Næstformand for Økonomiudvalget
Telefon:21654110
Allan Ritter Andersen

Allan Ritter Andersen

S: Konservativ
O: Medlem af Økonomiudvalget
Telefon:40282715
Doris Lauritzen

Doris Lauritzen

S: Socialdemokratiet
O: Medlem af Økonomiudvalget
Telefon:51231944
Kurt Friis Jørgensen

Kurt Friis Jørgensen

S: Venstre
O: Medlem af Økonomiudvalget
Telefon:21617954
Signe Nøhr

Signe Nøhr

S: Konservativ
O: Medlem af Økonomiudvalget
Telefon:23740605
Theresa Berg Andersen

Theresa Berg Andersen

S: SF
O: Medlem af Økonomiudvalget
Telefon:40330767

Godt at vide

Økonomiudvalget varetager de anliggender, der er underlagt Økonomiudvalget i henhold til styrelsesloven § 18, § 21 og kapitel V.

Økonomiudvalget er blandt andet ansvarlig for:

 • Den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder
 • Kommunens økonomiske planlægning
 • Den overordnede planlægning, herunder kommuneplanlægning, planstrategi, Agenda 21
 • Overordnet erhvervsplanlægning, erhvervsudvikling og erhvervsfremme
 • Markedsføring af kommunen, bosætningspolitik, turismepolitik og udvikling af turismen
 • Overordnet planlægning af kommunens boligforsyning samt jordforsyning
 • Støttet boligbyggeri
 • Overordnede rammer for borgerservice
 • Byfornyelse
 • Køb, salg, leje og pantsætning af fast ejendom
 • Rådhuse og andre administrationsbygninger.

På Byrådets møde den 28. november 2019 blev det godkendt at Theresa Berg har orlov 1. januar - 30. juni 2020 pga. folketingsarbejde. Karen Clausager er vikar i perioden. På Byrådets møde den 28. maj 2020 blev det godkendt at forlænge Theresa Bergs orlov til 31. juli 2020.

På Byrådets møde den 2. april 2020 blev det godkendt at Allan Ritter udtræder og at Signe Nøhr træder ind.

På Byrådets møde den 17. december 2020 blev det godkendt at Palle Jensen udtræder og at Asger Andersen træder ind.

På Byrådets møde den 28. januar 2021 blev det godkendt at Svend Jørgensen udtrådte af Økonomiudvalget pr. 2. marts 2021 og at Allan Ritter Andersen indtrådte i stedet.