Økonomiudvalget

Udvalget består af 7 medlemmer og er ansvarlig for alle økonomiske forhold i kommunen.

Se åbne dagsordener og referater fra Økonomiudvalget

Medlemmer af Økonomiudvalget

Per Bach Laursen
Per Bach Laursen
Venstre
Formand for Økonomiudvalget
Asger Andersen
Asger Andersen
Socialdemokratiet
Næstformand for Økonomiudvalget
Allan Ritter Andersen
Allan Ritter Andersen
Konservativ
Medlem af Økonomiudvalget
Doris Lauritzen
Doris Lauritzen
Socialdemokratiet
Medlem af Økonomiudvalget
Kurt Friis Jørgensen
Kurt Friis Jørgensen
Venstre
Medlem af Økonomiudvalget
Signe Nøhr
Signe Nøhr
Konservativ
Medlem af Økonomiudvalget
Theresa Berg Andersen
Theresa Berg Andersen
SF
Medlem af Økonomiudvalget

Godt at vide

Økonomiudvalget varetager de anliggender, der er underlagt Økonomiudvalget i henhold til styrelsesloven § 18, § 21 og kapitel V.

Økonomiudvalget er blandt andet ansvarlig for:

 • Den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder
 • Kommunens økonomiske planlægning
 • Den overordnede planlægning, herunder kommuneplanlægning, planstrategi, Agenda 21
 • Overordnet erhvervsplanlægning, erhvervsudvikling og erhvervsfremme
 • Markedsføring af kommunen, bosætningspolitik, turismepolitik og udvikling af turismen
 • Overordnet planlægning af kommunens boligforsyning samt jordforsyning
 • Støttet boligbyggeri
 • Overordnede rammer for borgerservice
 • Byfornyelse
 • Køb, salg, leje og pantsætning af fast ejendom
 • Rådhuse og andre administrationsbygninger.

På Byrådets møde den 28. november 2019 blev det godkendt at Theresa Berg har orlov 1. januar - 30. juni 2020 pga. folketingsarbejde. Karen Clausager er vikar i perioden. På Byrådets møde den 28. maj 2020 blev det godkendt at forlænge Theresa Bergs orlov til 31. juli 2020.

På Byrådets møde den 2. april 2020 blev det godkendt at Allan Ritter udtræder og at Signe Nøhr træder ind.

På Byrådets møde den 17. december 2020 blev det godkendt at Palle Jensen udtræder og at Asger Andersen træder ind.

På Byrådets møde den 28. januar 2021 blev det godkendt at Svend Jørgensen udtrådte af Økonomiudvalget pr. 2. marts 2021 og at Allan Ritter Andersen indtrådte i stedet.