Vandrådet for Limfjorden

Vandrådet for Limfjorden arbejder blandt andet med Vesthimmerlands Kommunes vandplaner.

Hvad skal Vandrådet bidrage til?

Sammen med kommunen forventes Vandrådet at bidrage til, at der lokalt er mulighed for at tage hensyn til naturpotentiale, afvanding og lignende, når den fremtidige indsats skal prioriteres.

På vandløbsomårdet gennemfører rådet sammen med kommunen projekter, der vil styrke det faglige grundlag for at bedømme vandløbenes miljømæssige tilstand og for at fastsætte indsatser i kommende vandområdeplaner (2021 - 2027) til at opnå miljømålene for vandløbene.