Ældrerådsvalg 2021

I Vesthimmerlands Kommune skal der vælges nyt Ældreråd for en 4 årig periode (1. januar 2022 til 31. december 2025). Rådet består af 11 medlemmer.

Borgere, som er fyldt 60 år inden udløbet af afstemningsperioden, har stemmeret til Ældrerådet.

Valg til Ældrerådet afholdes som fremmødevalg den 16. november 2021.

Ældrerådet har en rådgivende funktion omkring udførelse og udvikling af kommunens ældrepolitik. Ældrerådet vil bl.a. varetage de ældres interesser i sociale, kulturelle, trafikale, bolig- og byplanmæssige forhold.

Læs mere om Ældrerådet