Aktuel status af Corona-tilfælde på plejecentrene i Vesthimmerlands Kommune

Publiceret 06-04-2020

På vores syv plejecentre er der konstateret Corona-tilfælde på ét plejecenter, Solvang i Aars.

Den aktuelle status på Plejecenter Solvang i Aars er, at 28 ansatte er testet for COVID-19, heraf er 9 ansatte testet positive. Derudover er 14 beboere testet, hvor 3 beboere er testet positive for COVID-19. Tidligere er en beboer testet positiv for COVID-19 på sygehus og afgået ved døden. Dødsårsagen er dog ikke COVID-19.

Både smittede ansatte og beboere har på nuværende tidspunkt ingen eller milde symptomer som følge af Coronavirussen, og flere ansatte er snart raske og på vej tilbage på arbejde igen.

De tre smittede beboere er i karantæne i deres lejligheder, og de vil bære mundbind i sygdomsperioden, i det omfang det er muligt. Personalet vil ligeledes bære værnemidler, når de skal ind til de smittede beboere. Beboernes pårørende er naturligvis underrettet.

Beredskabet i Vesthimmerlands Kommune arbejder konstant på at håndtere og inddæmme smittespredningen, hvor man på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger og ændrede retningslinjer har øget testniveauet i Vesthimmerlands Kommune. Siden onsdag i sidste uge har der været åbnet op for, at langt flere både ansatte og beboere kan blive testet, end tidligere i Corona-krisen. Vi har benyttet os af dette, og testet både tidligere hjemsendt personale, ansatte uden symptomer og beboere på Plejecenter Solvang i Aars de seneste dage for at inddæmme smittespredningen.

Teststrategien, vi har anvendt på Solvang, er tilrettelagt i tæt samarbejde med plejecentrets tilknyttede læge og Styrelsen for Patientsikkerhed. De smittede beboeres kontaktrelationer indenfor den senere tid er kortlagt – og plejepersonalets kontakt til de smittede er ligeledes kortlagt. Dette har resulteret i testen af 28 ansatte og 14 beboere. Der følges op med plejecentrets læge, om der bør foretages yderligere tests for at inddæmme smittespredning.

Derudover er der iværksat rådgivning fra regionens hygiejnefunktion med henblik på særlig rengøring, idet de tre smittede beboere kommer fra samme afsnit. Endelig vil der naturligvis være tæt ledelsesstøtte, vejledning og opfølgning til personalet på Solvang, herunder særligt i forhold til brugen af værnemidler.

Vi har fulgt op på status på de øvrige plejecentre, og de har ikke har oplevet smitte blandt beboere eller personale.