Kvalitetsrapporten for skole og dagtilbud er nu på gaden

Publiceret 02-06-2020

Vesthimmerlands Kommune har valgt at udarbejde en fælles kvalitetsrapport for skole og dagtilbud. Rapporten indeholder ikke blot data i forhold til den lovpligtige kvalitetsrapport på skoleområdet, men også en status på forvaltningens arbejde med 2022 planen, en evaluering af en minianalyse på specialundervisningsområdet samt hovedpointer fra Børne- og Familieudvalgets faglige studietur i efteråret 2019.

En fælles kvalitetsrapport for både skole og dagtilbud giver Vesthimmerlands Kommune mulighed for at betragte forløbet fra 0 til 16 år i en sammenhæng. Det pædagogiske arbejde i 0-5års området er med til at skabe fundamentet for, at børnene bliver så dygtige, de kan, resten af skole- og ungdomsliv.

Kvalitetsrapporten indeholder en række interne og eksterne data, som gør det muligt at følge børnenes personlige, faglige og sociale udvikling i dagtilbud og skole. Denne viden er vigtig for den enkelte institution og skole i deres daglige pædagogiske arbejde, og for forvaltningen giver det mulighed for at højne kvaliteten af det faglige arbejde overfor børn og elever i Vesthimmerlands Kommune.

Kvalitetsrapporten peger på, at der i det fortsatte arbejde i skolerne skal være et særligt fokus på drengenes faglige trivsel i indskolingen, og fra 4. klasse og op er der brug for ekstra fokus på pigernes sociale trivsel.

- De faglige resultater i 9. klasse har løftet sig tilfredsstillende og ”gabet” til landsgennemsnittet er bragt ned. I 2018/2019 er det bemærkelsesværdigt, at pigerne klarer sig på højde med pigerne på landsplan. Dette er vi i Vesthimmerland meget stolte over, udtaler Direktør for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Morten Lund. Det betyder meget for de unge, at de har et godt fundament at søge videre i livet på, fortsætter Morten Lund.

En af pointerne fra den faglige studietur i efteråret 2019 om øget sparring, videndeling og netværksdannelse for ledere og medarbejdere i Vesthimmerlands Kommune, er blevet vel modtaget. Det betyder, at forvaltningen i samarbejde med institutioner og skoler har iværksat tiltag fra efteråret 2020, hvor dette er muligt. Inger Nielsen, formand for Børne- og Familieudvalget udtaler en tilfredshed med denne indsats, da det var noget af det, vi så på studieturen, der gjorde en forskel for udviklingen af skolerne og dagtilbuddene. Det er blandt andet med til at styrke forståelsen blandt personale, forældre og elever af, at det er et fælles skole- og dagtilbudsvæsen vi har i Vesthimmerland.

- Ideen med at sammenskrive Kvalitetsrapporten og evalueringen af 2022 planen giver os politikere et godt indblik i sammenhængen mellem de indsatser, der er iværksat i skolerne og dagtilbuddene, og de resultater, der er kommet ud af det, fortsætter Inger Nielsen. Vi kan se, at skibene sejler den samme vej og de sejler endda rigtig godt, slutter Inger Nielsen.