Vesthimmerland igangsætter stor undersøgelse om inddragelse af borgere

Publiceret 08-06-2020

Føler du dig inddraget i Vesthimmerlands udvikling og de politiske beslutninger? Og oplever du at blive taget seriøst i mødet med kommunen? Dette er blot nogle af de spørgsmål, Vesthimmerlands Kommune ønsker besvaret med den borgerinddragelsesundersøgelse, der nu er igangsat.

I Vesthimmerlands Kommune har man i den grad sat borgerinddragelse på dagsordenen. Senest har kommunen som et led i Plan- og Bæredygtighedsstrategien afholdt borgerworkshops i Aars i forbindelse med byudviklingen af midtbyen, ligesom der afholdes borgermøder rundt omkring i lokaleområdet. Målet er, at Vesthimmerland skal være et godt sted at bo og arbejde.

Med den skærpede indsats, ønsker Vesthimmerlands Kommune nu at få indblik i borgernes oplevelse. Derfor er der nu igangsat en borgerinddragelsesundersøgelse i forbindelse med hvilken, 800 tilfældigt udvalgte borgere har fået tilsendt et spørgeskema i deres e-boks.

- Vi arbejder hårdt for, at borgerne i Vesthimmerland skal blive inddraget så meget som muligt – både når det kommer til de politiske beslutninger, men også i mødet med kommunen. Derfor er det også vigtigt, at vi husker at stoppe op og lytte til borgernes oplevelse, så vi kan få indsigt i, om vores indsats virker, siger Per Bach Laursen, Borgmester i Vesthimmerlands Kommune.

De endelige resultater af undersøgelsen vil blive drøftet af Byrådet. Alt efter hvad resultaterne viser, vil der være fokus på eventuelle områder, hvor indsatsen kan forbedres eller gøres anderledes - alt sammen med et ønske om at øge den generelle borgertilfredshed og borgerinddragelsen i Vesthimmerlands Kommune.

Vi vil gerne høre den enkelte borgers oplevelse af borgerinddragelsen i Vesthimmerlands Kommune. Derfor appellerer vi også til, at de 800 borgere, der har fået tilsendt spørgeskemaet i deres e-boks, vil tage sig tid til at besvare det, tilføjer Per Bach Laursen, Borgmester i Vesthimmerlands Kommune. 

Spørgeskemaet er allerede sendt ud til de 800 tilfældigt udvalgte borgere, der har frem til den 22. juni 2020 til at lave en besvarelse. Herefter vil data blive behandlet, og de endelige resultater og drøftelser fra Byrådet vil blive delt på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside og Facebook.