Forældrene er meget tilfredse med skolerne og skolefritidsordningerne i Vesthimmerland

Publiceret 06-11-2020

Resultaterne fra den første nationale brugertilfredshedsundersøgelse for folkeskolerne og skolefritidsordningerne er nu tilgængelig. Undersøgelsen af folkeskolerne og skolefritidsordningerne undersøger forældrenes tilfredshed med folkeskolerne, specialskolerne og skolefritidsordningerne.

I undersøgelsen fremgår det, at 9 ud af de 11 nordjyske kommuner har velfungerende skoler, specialskoler og skolefritidsordninger, hvis man spørger forældrene.

Vesthimmerlands Kommune kommer ind på en 7. plads på landsplan, hvilket rækker til en 3. plads i Nordjylland i tilfredsheden med folkeskolerne og specialskolerne. I forhold til skolefritidsordningerne bliver det ligeledes til en 8. plads på landsplan, hvilket giver en flot 1. plads i Nordjylland i tilfredsheden med skolefritidsordningerne.

Forældrene har svaret på, hvor tilfredse de er med undervisningen, børnenes trivsel, samarbejdet mellem skolen og forældrene, skolens arbejde med at begrænse mobning, ledelsens arbejde med at forbedre det faglige niveau samt skolens arbejde med at klæde barnet på til at vælge en ungdomsuddannelse. På skolefritidsområdet har forældrene svaret på spørgsmål om aktiviteterne i skolefritidsordningen, personalets arbejde med at støtte det enkelte barn samt spørgsmål om forældresamarbejdet.

Vesthimmerlands Kommunes gennemsnit for den generelle tilfredshed med skolerne er på 4,107 ud af 5,0 mulige og på skolefritidsområdet 4.174 ud af 5.0 mulige..

På hver skole er der udtrukket en stikprøve på 300 forældre. Hvis skolen har mindre end 300 elever, er alle udtrukket til stikprøven. Cirka halvdelen af stikprøven består af forældre til børn i 0.-3. klasse, for at sikre nok svar til SFO-delen. Den anden stikprøve består af forældre til børn i 4.-9. klasse.

270.000 forældre blev udtrukket til undersøgelsen, hvoraf ca. 170.000 svarede, dette giver en svarprocent på 63.

- Det er glædeligt at se, at forældrene i vores skoler her i Vesthimmerlands Kommune er så tilfredse med at have deres børn til at gå i skole og i skolefritidsordning udtaler formand for Børne- og Familieudvalget Inger Nielsen.

- Det betyder meget, at de tiltag vi sætter i gang som kommune, omsættes på skolerne til glæde og gavn for både børn og forældre. Jeg oplever også i hverdagen, at der i Vesthimmerlands Kommune er gode skoler og skolefritidsordninger, fortsætter Inger Nielsen.