Dyb erhvervsmæssig bekymring for minkbranchen i Vesthimmerland

Publiceret 10-10-2020

Pelsdyrbranchen og følgeerhvervene står lige nu til ikke at eksistere om 1-2 år, hvis ikke vi ser alvorligt på de langsigtede konsekvenser i den nuværende Covid-19 håndtering af minkbranchen.

Debatten er lige nu fokuseret på den driftstabsdækning minkavlerne kan opnå, når og hvis besætningen enten rammes af Covid-19, eller er så uheldig at ligge indenfor en 7,8 km. afstandszone fra en smittet besætning. Men hvad med konsekvenserne for branchen, arbejdspladserne og følgeerhvervene, når branchen skal genrejse sig selv? Situationen er rigtig alvorlig på meget kort sigt, hvilket også er dokumenteret i medierne de seneste uger. Men fremtiden for minkbranchen og selve genrejsningen er bestemt også i stor fare, hvilket vil være en erhvervsmæssig katastrofe for mange kommuner, heriblandt Vesthimmerland.

Zone-aflivningen er et dødsstød for branchen

Der er lige nu en meget stor frygt for, at vi går støt imod en udryddelse af erhvervet og mange af de følgeerhverv, der er berørte af den nuværende håndtering. En håndtering, der med udgangspunkt i smittede, mistænkte og zone-farme (inden for 7,8 km af et konstateret udbrud) i bedste fald vil betyde, at minimum 60-70 % af danske minkfarme alle vil være berørte til næste hvalpesæson i april.

- Med disse kendsgerninger, hvor raske dyr i zoner og alle de raske besætninger, som kun har antistoffer aflives, er der ingen avlsmateriale tilbage om 1-2 år. Danske avlsdyr er de mest forædlede i verden og det vil tage 10-15 år at komme tilbage på samme niveau igen, siger minkavler i Vesthimmerland, Per Thyrrestrup og kalder den nuværende håndtering af minkerhvervet for ”et dødsstød for branchen”.

Tabet af arbejdspladser bliver massivt

Det er anslået, at 5.000 danske arbejdspladser er eller bliver direkte berørte med den nuværende håndtering af Covid-19 i minkerhvervet. Som det ser ud nu, vil erhvervet reduceres med 80 % i den kommende sæson. Hertil kommer så alle leverandører og servicevirksomheder til branchen, som risikerer at bukke under. Noget, der vækker stor bekymring i Vesthimmerland.

Borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen, siger:
- Det vil være en erhvervsmæssig katastrofe, hvis Danmark mister den tredjestørste landbrugseksport-artikel, kun overgået kvæg -og griseproduktionen. I Vesthimmerland fylder minkproduktionen meget og bidrager væsentligt til beskæftigelsen, både i primærproduktionen og i følgeerhvervene. Mink- produktionen i Danmark er den mest bæredygtige i verden. Branchen har forstået at forny sig, og man har lyttet til de politiske strømninger og indrettet produktionen herefter, siger borgmester Per Bach Laursen, som også har været medlem af Det Dyreetiske Råd gennem ni år.

Erhvervschef i Vesthimmerlands Kommune, Dan Skovgaard, udtrykker også stor bekymring over den nuværende udvikling og håndtering af minkerhvervet.

- En kommune som Vesthimmerland, der i høj grad lever af landbrug og en industri, der udspringer af landbrugserhvervet, vil blive voldsomt hårdt ramt, hvis man med et slag fjerner en hel gren af landbruget. Måske er erhvervet ikke lige populært i alle kredse, men upåagtet dyreetiske indvendinger, så er det en branche der gennem de seneste årtier har fornyet sig meget, og som har meget stort fokus på netop dyrevelfærd og miljørigtig produktion, siger erhvervschef Dan Skovgaard og pointerer:

- Så er den industri, der producerer landbrugsmaskiner til minkbranchen også hjemhørende bl.a. i Vesthimmerland, og her arbejder man med at udvikle og producere både miljøvenlige, højteknologiske og arbejdsmiljøvenlige maskiner til håndtering af halm og foder. Den branche er også i yderste fare for at forsvinde fra landkortet nu.

Med dette bekymringsbrev og en reel frygt for minkerhvervets eksistensgrundlag vil vi fra Vesthimmerland gerne appellere til, at den nuværende aflivning af raske besætninger indenfor 7,8 km zonen ændres, ellers mister vi mange veldrevne virksomheder og personlige livsværker.

Vi står selvfølgelig til rådighed, hvis brevet giver anledning til dialog.

Borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen – 20 48 87 42
Erhvervschef i Vesthimmerlands Kommune, Dan Skovgaard – 21 48 10 34