Bestil en tid i Borgerservice

Hvis du ønsker at få hjælp i Borgerservice - enten i Aars eller Løgstør - skal du bestille en tid, inden du møder op.

Sådan gør du

Du kan bestille en tid digitalt via selvbetjeningsløsningen.

Hvis du er forhindret i at komme til din tid eller har fortrudt din bestilling, kan du selv gå ind og slette din tid. På den måde giver du plads til, at en anden borger kan få din tid. 

Hvad kan vi hjælpe dig med?

I Borgerservice kan du blandt andet få hjælp til spørgsmål om:

 • pas, kørekort og ID
 • MitID og Digital Post
 • bolig, flytning og adresseforspørgsel
 • børnepasning, indskrivning og tilskud
 • indrejse- og udrejse til/fra Danmark
 • pension og tilskud til dig som pensionist
 • sundhedskort og lægeskift
 • rottebekæmpelse

Den Digitale Hotline

Telefon: 7020 0000

Ring op til Den digitale hotline og få hjælp til vores selvbetjeningsløsninger af én af vores medarbejdere i Borgerservice.

Telefontider

Mandag: 8.00 - 20.00
Tirsdag: 8.00 - 20.00
Onsdag: 8.00 - 20.00
Torsdag: 8.00 - 20.00
Fredag: 8.00 - 16.00
Lørdag: lukket
Søndag: 16.00 - 20.00

Godt at vide

Sådan behandler Vesthimmerlands Kommune dine personoplysninger

I forbindelse med at du booker en tid hos Vesthimmerlands Kommune, behandler vi personoplysninger om dig.

Vesthimmerlands Kommune er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

Vesthimmerlands Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig. Her er vores kontaktoplysninger:

Vesthimmerlands kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99 66 70 00
E-mail: post@vesthimmerland.dk 
CVR: 29 18 94 71 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte Kommunens Databeskyttelsesrådgiver via Digital post på Borger.dk. Indeholder din forespørgsel ikke persondata, kan du også skrive en almindelig mail til dpo@vesthimmerland.dk

Formålet med og retsgrundlag for behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at håndtere dine tidsbestillinger via kommunens bookinghåndteringssystem.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Hvis vi behandler almindelige personoplysninger, behandles de i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.
 • Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Alt afhængig af hvordan du booker din tid, vil der behandles følgende oplysninger om dig:

Via Jobnet:

 • Navn
 • Fødselsdato

Via kommunens hjemmeside

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse (ifm. forhåndsdialog)
 • Adresse (ifm. forhåndsdialog)

Hvor har vi dine oplysninger fra?

Vi indsamler først og fremmest oplysningerne direkte fra dig. Vi kan dog hente eller modtage oplysninger direkte fra en tredjepart, hvis du booker en tid via Jobnet. Vi indsamler kun de oplysninger, der er relevante og nødvendige.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Alle vores medarbejdere har tavshedspligt og vi videregiver kun personoplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til. Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere, når det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for dig:

 • Databehandlere (herunder leverandører, som drifter kommunens IT-systemer)

Overførsel til modtagere i tredjelande

I nogle tilfælde kan der ske overførsel til modtagere uden for EU/EØS. Det vil typisk dreje sig om brug af løsninger fra Microsoft, Amazon Web Services og/eller Google, der har hovedsæde i USA.  

Hvis vi overfører oplysninger til lande uden for EU/EØS, vil vi altid sikre, at der er et gyldigt overførselsgrundlag – det vil sige, at vi sikrer os, at der er de fornødne garantier for, at dine personoplysninger behandles forsvarligt og sikkert. Hvis du vil vide mere om den konkrete overførsel, kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Vi sletter dine personlige oplysninger, når de ikke længere er nødvendige for, at vi kan udføre vores arbejde.

Med henblik på at kunne udarbejde analyser af mødebookinger, vil mødebookinger blive gemt i seks måneder. Det vil kun være administratorer, der har mulighed for at kunne tilgå disse.  

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen til enhver tid retten til at anmode om indsigt i, berigtigelse af, sletning af, begrænsning af, indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger samt retten til dataportabilitet. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder samt deres kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.