Søg om udsat skolestart for dit barn

Ønsker du at udsætte dit barns skolestart, skal du søge senest den 1. december i kalenderåret før dit barn fylder 6 år.

Sådan søger du

Du og barnets anden forælder skal udfylde et ansøgningsskema og fremsende det til os senest den 1. december i det kalenderår, hvor dit barn fylder 6 år.

Du kan sende skemaet enten via mail eller post.

Download skemaet (PDF)

Send skemaet til denne adresse

Hvis du vil sende via mail:

PPRpost@vesthimmerland.dk

Hvis du vil sende via post:

Vesthimmerlands Kommune
Børne- og Skoleafdelingen
Vestre Boulevard 7
9600 Aars