Vesthimmerland for Ukraine

Situationen i Ukraine rejser mange spørgsmål. På denne side samler vi beredskabsplanen, og de spørgsmål og svar, der kan opstå. Vi opdaterer siden løbende.

Information fra myndighederne

Siden vil løbende vil blive opdateret i takt med, at Vesthimmerlands Kommune modtager retningslinjer fra politisk hold, offentlige myndigheder samt KL (Kommunernes Landsforening). 

De danske myndigheder har oprettet en fælles hjemmeside, der samler informationer, spørgsmål/svar med videre om situationen i Ukraine.

Informationerne står på dansk, engelsk og ukrainsk: 

Gå til kriseinformation.dk

Udlændingestyrelsen og SIRI har desuden lavet denne informationsside med spørgsmål og svar målrettet personer fra Ukraine, der ønsker at opholde sig i Danmark eller er i Danmark. Via linket kan du bl.a. få hjælp til, hvad du skal gøre, hvis du har søgt om opholdstilladelse og fået arbejde, men endnu ikke fået opholdstilladelse. 

Gå til nyidanmark.dk/ukraine

Dansk Flygtningehjælp har oprettet en side om, hvordan situationen i Ukraine håndteres i Danmark. Det handler f.eks. om hvilke rettigheder ukrainske statsborgere har i Danmark, og hvad man kan gøre for at hjælpe i den nuværende situation. 

Gå til Dansk Flygtningehjælps side 

Hotline

Laila K. Kristensen tlf. 5152 8250
Marianne Skipper Nielsen tlf. 2266 6628

Mail: Ukraine@vesthimmerland.dk

Åbningstider

Mandag – onsdag kl. 08.00 – 15.30
Torsdag kl. 08.00 – 17.30
Fredag kl. 08.00 – 13.00

Tidligere skulle du have FÅET din danske opholdstilladelse før dine børn havde mulighed for at komme i skole og dagtilbud. Men i Vesthimmerland har vi nu besluttet, at alle ukrainske børn kan komme i skole og dagtilbud, så snart den danske opholdstilladelse er SØGT.

 • Forældre, der ønsker pasning til børn under skolealderen, skal henvende sig til Pladsanvisningen i Borgerservice på Rådhuset i Aars, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars eller kontakte Pladsanvisningen på telefon 9966 7000. Pladsanvisningen vil udlevere ansøgning om plads og fripladstilskud samt hjælpe med udfyldelse af skemaerne og tilbyde plads i bopælsområdet. Dette gælder også hvis forældre til skolebørn skal bruge Skolefritidsordning (SFO)
 • Forældre, der har et skolebarn, skal henvende sig på Farsø Skole, Skolegade 14, 9640 Farsø. Telefon 99669240. Skoleindskrivning foregår ved at skrive en mail til viceskoleleder Morten K. Thygesen moth@vesthimmerland.dk. Derefter inviteres forældre og barn til et indskrivningsmøde og starter umiddelbart efter dette møde i skole.

Раніше ви повинні були сперш ОТРИМАТИ дозвіл на проживання в Данії, і тільки потім ваші діти мали можливість ходити до школи та дитячого садка. Але у Vesthimmerland ми вирішили, що всі українські діти можуть ходити до школи та дитячого садка, щойно ви ПОДАЛИ заяву на дозвіл на проживання в Данії.

 • Батьки дітей дошкільного віку, які хочуть щоб доглядали за їх дітьми повинні звернутися до Pladsanvisningen в Borgerservice в Rådhuset в Aars, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars, або зв'язатися з Pladsanvisningen по телефону 99667000.
 • Батьки в яких діти вже ходять школи, повинні звернутися до Farsø Skole, Skolegade 14, 9640 Farsø. Телефон 99669240. Тут можна записатся до школи кожного вівторка з 15.00 до 16.30 і почати навчання з наступного ж понеділка.

Fritidspas

Vil dit barn - eller et barn du kender - gerne gå til en fritidsaktivitet, men har du svært ved at finansiere det?
Så kan et fritidspas måske være en mulighed.
Du kan søge et fritidspas til et barn eller en ung mellem 3 og 21 år.

Det er foreningen, dit barn ønsker at gå til en fritidsaktivitet i, der skal søge om fritidspasset – du skal derfor vise denne folder til din foreningen.

Der kan kun søges til én aktivitet pr. kalenderår.

Et fritidspas skal bruges til fritidsaktiviteter i Vesthimmerlands kommune..

Den økonomiske støtte kan eksempelvis gå til at:

 1. dække kontingentet
 2. købe udstyr
 3. deltage i lejre eller stævner
 4. transportere sig til og fra aktiviteterne

Der kan maksimalt søges om:

1.500 kr. til kontingent pr. år pr. barn og unge mellem 3 og 21 år

Derudover gives der også tilskud til udstyr.

Ansøgningerne behandles løbene.

 

пропуск для відпочинку

Ваша дитина - або дитина, яку Bи знаєте- хотіли б піти на гуртoк, але Bам важко її

профінансувати?

Тоді абонімент на гуртoк може бути варіантом.

Ви можете подати заявку на отримання абоніментa для дитини або молодої людини

віком від 3 до 21 року.

Це асоціація, в якій Bаша дитина хоче піти на гуртoк, має подати заявку на

отримання абоніментa на гуртoк – тому Bи повинні показати цю брошуру своїй

асоціації.

Ви можете подати заявку тільки на одну діяльність за календарний рік.

Aбонімент на гуртoк необхідно використовувати для дозвілля в муніципалітеті

Вестxіммерланд (Vesthimmerlands kommune)..

Фінансова підтримка може, наприклад, надсилатися щоб:

 1. cплачyвaти членський внесок
 2. купyвати обладнання
 3. відвідувати табори чи конгреси
 4. транспортувати себе на заходи та назад

Ви можете подати заявку на максимум:

1.500 данських крон за членський внесок у рік нa кожнy дітинy та молодь від 3 до 21 року.

Крім того, субсидії також нaдаються нa обладнання.

Заявки обробляються поступово.

Oprettelse af Nemkonto

Hvis I ikke allerede har oprettet nemkonto i en bank, er det muligt at få konto i Nordea, Aars.

Nordea er åben følgende dage:

Mandage – onsdage og fredage kl. 15.00 – 16.00.

Adressen er Himmerlandsgade 98, 9600 Aars.

Blanketterne skal være udfyldt inden du kommer i banken. Det vil være en god ide, at have en person med, som kan tale engelsk eller dansk, da der ikke er en ukrainsk talende tolk tilstede i banken.

Відкриття Nemkonto

Якщо ви ще не відкрили собі рахунок у банку (Nemkonto), ви можете це зробити у банку Nordea в Aars.

Nordea працює в наступні дні:

Понеділок - середа та п'ятниця з 15.00 до16.00. 

За адресою: Himmerlandsgade 98, 9600 Aars.

Анкети(формуляри) необхідно заповнити до прибуття в банк.

Було б також добре мати з собою когось, хто розмовляє англійською чи датською мовою, оскільки в банку немає україномовного перекладача.

Download blanket/Завантажити форму

Download blanket/Завантажити форму

Indrejseregistrering efter modtagelse af opholdstilladelse

Når du har modtaget din opholdstilladelse skal du kontakte Kommunen for at få din indrejse i Danmark registreret. Du kan booke en tid til dette på nedenstående link. Når du møder op til registreringen skal du medbringe forskellige dokumenter, som kommunen tager en kopi af og gemmer til den videre sagsbehandling. Alle der har fået opholdstilladelse skal møde personligt op. De dokumenter, du skal medbringe er:

 • Opholdstilladelse
 • Pas
 • Vielsesattest
 • Fødselsattest på medrejsende børn
 • Telefonnummer på evt. kontaktperson

Реєстрація в'їзду при отриманні посвідки на проживання

Після того, як ви отримали дозвіл на проживання, ви повинні звернутися до муніципалітету, щоб зареєструвати ваш в’їзд в Данію. Записатися на це можна за посиланням нижче. З’явившись на реєстрацію, ви повинні принести різні документи, копії яких муніципалітет збереже для подальшого розгляду справи. Кожен, хто отримав вид на проживання, повинен з’явитися особисто.

Документи, які потрібно принести:

 • Вид на проживання
 • Паспорт
 • Свідоцтво про одруження
 • Свідоцтво про народження для супроводжуючих дітей
 • Номер телефону, або номер контактної особи

Link/Посилання

www.nyidanmark.dk/ukraine kan du læse mere om opholdstilladelse efter særloven til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Du kan blandt andet få svar på, om du kan få opholdstilladelse og hvordan du søger opholdstilladelse.

Krisehjælp til ukrainere

At opleve krig eller være pårørende til folk i krig kan være en stor psykisk belastning.

Derfor tilbyder Region Nordjylland nu psykosocial krisehjælp til de ukrainere, der enten er bosiddende i regionen eller er kommet til Nordjylland grundet krigen i deres hjemland.

Ukrainere, der har været udsat for psykisk belastning og har behov for hjælp, råd eller vejledning, kan du kontakte Psykiatrisk Skadestue på telefon +45 97 64 37 00, hvor de vil blive guidet til rette hjælp.

Der er mulighed for tolkebistand til den opfølgende samtale.

Кризова допомога українцям

Пережити війну або бути родичем людей, які воюють, є велике психічне напруження.

Тому регіон Північна Ютландія сьогодні пропонує психосоціальну кризову допомогу українцям, які проживають у регіоні, або приїхали до Північної Ютландії через війну в рідній країні.

Якщо ви пережили психічне напруження і потребуєте допомоги, поради чи вказівки, ви можете зв’язатися з відділенням невідкладної психіатричної допомоги за телефоном +45 97 64 37 00, де вам нададуть необхідну допомогу.

Якщо ви самі не знаєте данської чи англійської мови, попросіть когось, хто володіє данською чи англійською, допомогти вам у телефонному дзвінку.

Допомога з перекладача доступна для подальшої співбесіди вашою рідною мовою.

Rådgivning til ukrainske statsborgere

Sundhedsforhold

Styrelsen for Patientsikkerhed har etableret en ny hotline til sundhedsfaglig og sundhedsjuridisk rådgivning til myndigheder om spørgsmål, der vedrører de ukrainske statsborgere som kommer til Danmark. Vores rådgivning vedr. Ukraine omhandler f.eks. smitsomme sygdomme, hvilke sundhedsydelser borgere fra Ukraine har ret til, miljø og hygiejneforhold.

Myndighedshotline vedrørende ukrainere i Danmark kan kontaktes på tlf. 70 20 02 66, tast 1.

Åbningstiden er:

 • Mandag-fredag kl. 08.00-17.00 og i weekender/helligdage fra kl. 09.30-16.00.

Krisestøtte til børn

Børn- og Familierådgivningen tilbyder krisestøtte til familier og andre, der varetager omsorgen for kriseramte børn.

Råd og vejledning kan kontaktes via tlf. 99 66 77 05

 • Mandag-onsdag 9.00-15.00
 • Torsdag 9.00-17.00
 • Fredag 9.00-12.30.

Krisestøtte til voksne

Vesthimmerlands Kommune har i begrænset omfang mulighed for at stille psykologhjælp til rådighed qua de psykologer ansat i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen.

Kontakt hotline på tlf. nr. 5152 8520 eller tlf. nr. 22666628.

Åbningstider:

 • Mandag - onsdag kl. 08.00 – 15.30, torsdag 08.00 – 17.30 og fredag kl. 08.00 – 13.00.

Krisehjælp

Ukrainere med behov for psykosocial krisehjælp kan få hjælp ved at kontakte Psykiatrisk Skadestue på telefon 97 64 37 00.

Поради громадянам України

Стан здоров'я

Датське агентство з безпеки пацієнтів створило нову гарячу лінію медичних працівників та юридичних консультацій з питань, що стосуються громадян України, які приїжджають до Данії. Наша порада щодо. Україна займається напр. інфекційні захворювання, на які мають право на охорону здоров'я громадяни України, умови навколишнього середовища та гігієни.

Зв’язатися з гарячою лінією з питань українців у Данії можна за тел.70 20 02 66, натисніть 1.
Графік роботи: понеділок-п'ятниця о 08:00-17:00 та у вихідні/святкові дні від 09.30-16.00.

Кризова підтримка дітей

Служба консультування дітей та сім’ї пропонує кризову підтримку сім’ям та іншим особам, які піклуються про дітей, які перебувають у кризовому стані.

Консультації та інструкції можна отримати за тел. 99 66 77 05 понеділок-середа 9.00-15.00, четвер 9.00-17.00 та п’ятниця 9.00-12.30.

Кризова підтримка для дорослих

Муніципалітет Вестхіммерланд має обмежену можливість надавати психологічну допомогу, психологі працюють у Департаменті освіти та ринку праці.

Звертайтеся на гарячу лінію за тел. 5152 8520 або тел. 22666628.
Телефон працює понеділок - середа о 08.00 - 15.30, четвер 08.00 - 17.30 та п'ятниця о 08.00 - 13.00.

Кризова допомога

Українці, які потребують психосоціальної кризової допомоги, можуть отримати допомогу, звернувшись до відділення невідкладної психіатричної допомоги за телефоном 97 64 37 00.

Har du fået eller søgt om opholdstilladelse? Og har du brug for Jobcenterets hjælp til at komme i arbejde?

Møder

Så kontakt os for en nærmere aftale eller meld dig til et af de ugentlige afdækkende matchmøder med vores Virksomhedskonsulenter:

Tirsdag eller torsdag fra kl. 09:00 til 12:00 på CKA Løgstørvej 57, 9600 Aars.

Man kan melde sig til hos:

A. Virksomhedskonsulent Uffe Telling tlf. 29747047

B. Koordinator Mette Mølgaard Sørensen tlf. 30463817

Grupper

Hvis man er en større gruppe, kommer vores virksomhedskonsulenter fra Task Forcen også gerne ud til jer.

Dette kan aftales med:

A. Virksomhedskonsulent Uffe Telling tlf. 29747047

B. Koordinator Mette Mølgaard Sørensen tlf. 30463817

Man kan også kontakte Afd. Leder Tom Sørensen på tlf. 23607052, hvis man har spørgsmål ifbm. Jobåbninger og udfordringer m.m

Ви отримали дозвіл на проживання чи подали заявку? Bам потрібна допомога Центру зайнятості, щоб приступити до роботи?

Зустрічі

Тоді зв’яжіться з нами для більш детальної угоди або запишіться на одну із щотижневих зустрічей з нашим бізнес-консультантом:

Вівторок або четвер з 09:00 до 12:00

за адресою CKA Løgstørvej 57, 9600 Aars

Зареєструватися можна:

А. Бізнес-консультант Uffe Telling моб. 29747047

 1. Kоординатор Mette Mølgaard Sørensen моб. 30463817

Групи

Якщо ви більша група, наші бізнес-консультанти з Task Forcen також раді прийти до вас.

Mожна домовитися:

А. Бізнес-консультант Uffe Telling моб. 29747047

 1. Kоординатор Mette Mølgaard Sørensen моб. 30463817

Ви також можете звернутися до Afd. Leder Tom Sørensen на моб. 23607052

якщо у вас є запитання  Вакансії  тощо.

Ønsker du at hjælpe som frivillig, så kontakt vores hotline, som koordinerer og organiserer indsatsen. Det kunne eksempelvis være som frivillig tolk.

Laila K. Kristensen tlf. 5152 8250
Marianne Skipper Nielsen tlf. 2266 6628

Mail: Ukraine@vesthimmerland.dk

Hotline - Åbningstider

Mandag – onsdag kl. 08.00 – 15.30
Torsdag kl. 08.00 – 17.30
Fredag kl. 08.00 – 13.00

Hvis du ønsker at stille en bolig til rådighed til de ukrainske flygtninge, er du velkommen til at kontakte vores hotline:

Laila K. Kristensen tlf. 5152 8250
Marianne Skipper Nielsen tlf. 2266 6628

Mail: Ukraine@vesthimmerland.dk

Hotline - Åbningstider

Mandag – onsdag kl. 08.00 – 15.30
Torsdag kl. 08.00 – 17.30
Fredag kl. 08.00 – 13.00

Kan din virksomhed byde ind med jobåbninger og muligheder for de ukrainere, som er flygtet fra hjemlandet? Eller har I brug for råd, vejledning eller andet virksomhedsrettet i den aktuelle situation, så kontakt:
 
Tom Sørensen, Virksomhedsservice - Jobcenter Vesthimmerland
Telenfon: 2360 7052
 
Vi står klar til at hjælpe.

Udlændingestyrelsen offentliggør dagligt seneste tal vedrørende Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven).

Tallene indeholder oplysninger om antallet af ansøgninger efter særloven, tilladelser efter særloven og visitering til kommunerne.

Tallene opdateres alle hverdage.

Se seneste tal vedrørende særloven

Opdateret 31. marts 2022

I dette notat beskrives plan for håndtering af flygtninge fra Ukraine. Planen vil løbende blive opdateret i takt med, at Vesthimmerlands Kommune modtager retningslinjer fra politisk hold, offentlige myndigheder samt KL (Kommunernes Landsforening)

Vesthimmerlands Kommune har udarbejdet nedenstående plan ift. håndtering af flygtninge fra Ukrainere, der indrejser, men ikke søger asyl.

Vesthimmerlands Kommune søger at stille den nødvendige bistand til rådighed – en bistand som altovervejende vil bestå af råd og vejledning. Som det også fremgår nedenfor vil der kunne iværksættes helt konkret hjælp i de situationer, hvor det er påkrævet.

Den centrale tovholder er Integrationsafdelingen, da afdelingen i forvejen har aftaler og kontakt til både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Der er etableret en hotline hvor alle henvendelser vedrørende flygtninge fra Ukraine skal rettes til.

Hotline serviceres af Integrationsafdelingen i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen.

Hotline - Åbningstider

Mandag – onsdag kl. 08.00 – 15.30
Torsdag kl. 08.00 – 17.30
Fredag kl. 08.00 – 13.00

I nedenstående uddybes specifikke indsatser. Beskrivelsen er opdelt i to dele før de ukrainske flygtninge har søgt opholdstilladelse og efter opholdstilladelse er bevilliget. Beskrivelsen er ikke udtømmende

Før ansøgning om godkendelse af opholdstilladelse

Opholdstilladelse

Fokus på at de ukrainske flygtninge hurtigst muligt får ansøg om opholdstilladelse. Vesthimmerlands Kommune står til rådighed med hjælp og vejledning, ligeledes som kommunen opfordrer de frivillige samt herboende ukrainske familiemedlemmer til at være behjælpelige med dette.

Tolkebistand

Der vil være brug for tolkebistand. Vesthimmerlands Kommune har i den forbindelse to muligheder – der kan tilkøbes tolkebistand og der kan anvendes frivillige (evt. allerede herboende ukrainere). De flygtninge, der ansøger om asyl vil blive omfattet af nuværende indsats for asylmodtagere

Frivillige, der gerne vil stille sig til rådighed som tolk, skal kontakte hotline.

Boligplacering

Der er pt. ingen viden om hvor mange ukrainske flygtninge, der vil ankomme og er ankommet til Vesthimmerlands Kommune samt hvor mange, der har brug for hjælp til boligplacering.  

Der er etableret akutboliger i Aars samt i Aalestrup. Dog betyder en stadige tilstrømning af flygtninge, samt en langsommelig proces med bevilling af opholdstilladelser, at behovet for akutboliger stiger.

Pt. pågår arbejdet med at klargøre tomme ældreboliger, hvor nogle allerede er klar og andre er på vej.  

Vedrørende permanent boligplacering har kommunen kontakt til boligselskaber samt private udlejere.

Der er oprettet hotline på Vesthimmerlands kommunes hjemmeside. Denne har til formål at give borgere, mulighed for direkte kontakt ift. boligplaceringer – denne hotline varetages af afdelingsleder Laila Jensen.

Forplejning

Der er pt. ikke taget stilling til organisering af forplejning til flygtninge, idet dette vil afhænge af boligplaceringen. Det betyder, at der vil blive støttet op omkring forplejning og andre nødvendigheder i det omfang, der er behov for det.

Psykologhjælp

Vesthimmerlands Kommune har i begrænset omfang mulighed for at stille psykologhjælp til rådighed qua de psykologer ansat i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen. Afhængig af behov for og varighed af indsatsen, kan der blive behov for at indhente tilbud fra eksterne psykologer.

Lægehjælp

Som udgangspunkt har flygtninge på midlertidigt ophold kun ret til lægehjælp såfremt de selv kan betale for det. 

Praktiserende læger i Vesthimmerlands Kommune yder almen lægehjælp til ukrainske flygtninge, der kommer til Danmark - også selv om der ikke nødvendigvis fremgår klart, hvordan den enkelte læge skal få betaling for sit arbejde.

Uddannelses- og Arbejdsmarkedschefen er i kontakt med kommunens praksiskonsulent (praktiserende læge) med henblik på nærmere udmøntning. Udviklingen på området følges tæt og justeres efter aftale med sundhedsmyndighederne.

Tandlæge

Som udgangspunkt kan flygtninge på midlertidigt ophold kun få tandlægehjælp såfremt de selv kan betale for det. I lighed med de øvrige tiltag, vil der blive arbejdet på individuelle og konkrete løsninger, såfremt der bliver behov herfor.

Personlige fornødenheder

Integrationsafdelingen koordinerer tilvejebringelse af tøj med de frivillige organisationer.

Hygiejne- og toiletsager, bleer m.m., men disse fornødenheder vil blive indkøbt og distribueret i det omfang behovet opstår. 

Familieafdelingen

Serviceloven er gældende for alle børn, der opholder sig i landet. Børne- og Familierådgivningen leverer dermed samme ydelser, som til andre børn i kommunen.

Særligt om psyko-social indsats

Børne- og Familierådgivningen leverer råd og vejledning og har mulighed for at foranstalte på de børn, der opholder sig i kommunen. Herunder også krisestøtte.

CPP leverer efter nærmere visitation råd og vejledning til de voksne, der håndterer børn i krise. Det vil sige særligt forældre og personale i skoler og dagtilbud, der er omkring børnene.

Der er mulighed for et forløb efter nærmere visitation også direkte møntet på børn, der har behov for krisestøtte.

Der skelnes mellem kommunens og Psykiatriens opgave i relation til krisehåndtering.

Psykiatrien leverer kriseterapi, mens kommunen leverer krisestøtte (socialt beredskab).

Tandplejen leverer desuden akut tandpleje til børn, der har behov for det.

Aktiviteter for børn og unge

I relation til børn og unge samarbejder Vesthimmerlands Kommune med frivillige organisationer om etablering af aktiviteter.  

Vedrørende specifikke indsatser for børn og unge er der lavet konkrete aftaler med de relevante afdelinger i kommunen.

Efter godkendelse af opholdstilladelse

Integrationsafdelingen

Modtagelsen i Integrationsafdelingen modtager mail fra Udlændingestyrelsen med oplysning om, at et antal personer har fået opholdstilladelse i kommunen. ( Af "Aftale om modtagelse af fordrevne ukrainere” fremgår , at kommunerne overtager integrationsansvaret senest 4 hverdage efter meddelt ophold).

Modtagelsen planlægger

 • Afhentning af borgerne, såfremt de ikke allerede bor i kommunen
 • Hvor borgerne skal bo midlertidig
 • giver besked til ydelsen om behandling af ansøgning om forsørgelse
 • Møde med beskæftigelsesmedarbejder samt indkalder tolk til møderne.

Første møde med modtagelsen

 • Tilmelding til Borgerservice (cpr.nr., lægevalg).
 • Gennemgang af vigtige informationer, NemKonto, digitalpost m.v.
 • Hjælp med at tilmelde barn/børn i skole/daginstitution samt ansøgning om friplads.
 • Underskrift på ansøgning om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse.

Herunder udbetaling af engangshjælp (kontanter).

 • Gennemgang af praktiske informationer - såsom lokalsamfundet, indkøbsmuligheder m.v.
 • Boligens funktion: brug af hvidevarer, renovation, rengøring, udluftning m.v.
 • Får en tid hos en beskæftigelsesmedarbejder (uddannelse og beskæftigelse).

Efterfølgende

 • Permanent boligplacering. Vurderes ud fra følgende kriterier: billig bolig, økonomi og transport til sprog- og beskæftigelsestilbud.
 • Afholdelse af budgetmøde samt oprettelse af budgetkonto.
 • Boligstøtte, indskudslån, tilmelding til PBS, m.v.

Først møde med beskæftigelsesmedarbejder (uddannelse og beskæftigelse)

 • Visitation til sprogtilbud samt beskæftigelse.
 • Introduktion/guidning i valg af offentlige transportmidler.
 • Udarbejdelse af Integrationskontrakt.

Skole og dagtilbud

Skole

De ukrainske børn i skolealderen bliver undervist i modtageklasserne på Farsø Skole. Her kan de være i op til et år, inden de udsluses til distriktsskolen.

Dagtilbud

De ukrainske børn visiteres via Pladsanvisningen til pasningstilbud i det nærområde, hvor Mor/forældrene bor. Der tages i videst muligt omfang hensyn til Mors/forældrenes ønske om pasningstilbud.

For såvel skole og dagtilbud gælder, at opholdstilladelse skal være godkendt

Familieafdelingen

Serviceloven er gældende

Særligt om psyko-social indsats

Børne- og Familierådgivningen leverer råd og vejledning og har mulighed for at foranstalte på de børn, der opholder sig i kommunen. Herunder også krisestøtte.

CPP leverer efter nærmere visitation råd og vejledning til de voksne, der håndterer børn i krise. Det vil sige særligt forældre og personale i skoler og dagtilbud, der er omkring børnene.

Der er mulighed for et forløb efter nærmere visitation også direkte møntet på børn, der har behov for krisestøtte.

Job

Jobcenter Vesthimmerland tilbyder vejledning om og hjælp til jobsøgning for såvel nyankomne samt herboende ukrainske statsborgere.  

Jobcenter Vesthimmerland har kontakt til virksomheder for at afdække mulige jobåbninger. Pt. er der registreret 35 jobåbninger.  Ukrainske flygtninge kan først påbegynde job, når opholdstilladelse er bevilliget.

Der er nedsat en Task force i regi af CKA til at varetage indsatsen på det virksomhedsrettede område - både ift. virksomhederne og de ukrainske flygtninge.

CKA Task Forcen består som udgangspunkt af virksomhedskonsulenter fra CKA og vejleder fra Integrationsområdet, og varetager følgende opgaver ift.  henholdsvis flygtninge og virksomheder:

Flygtninge

 • Fysiske samtaler
 • Afdækning af arbejdsmarkedserfaringer
 • Afdækning af uddannelse.
 • Afdækning af ønsker og muligheder.
 • Udfordringer og mulige barrierer (børn, sygdomme, fysiske udfordringer)
 • Match og Jobformidling via egen Afdækning samt af Jobbankens muligheder.

Virksomheder

Der er oprettet en Jobbank hvor virksomhedskonsulenter på hele CKA arbejder med at kontakte virksomheder, at finde og indmelde jobåbninger og muligheder. Jobåbningerne samles i en jobbank til brug ved samtaler og match med ukrainske flygtninge.

Der er yderligere oprettet hotline på Vesthimmerlands kommunes Hjemmeside.

Denne har til formål at give virksomheder og borgere, mulighed for direkte kontakt ift. jobåbninger.

Oprettet opslag på LinkedIn ift. åbninger og muligheder for beskæftigelse – dette har været aktivt siden d. 15/03-22.

Samlet set er der pt. registreret 35 jobåbninger

Sundhedsydelser

Adgang til alle sundhedsydelser.

Generelt

Borgere, der ønsker at hjælpe som frivillig, skal kontakte hotline som koordinerer og organiserer indsatsen

Yderligere information kan blandt andet ses på www.nyidanmark.dk/ukraine  

Vejledning til digital ansøgning om integrationsydelse

Når du ansøger digitalt om uddannelseshjælp eller kontanthjælp, skal du vedhæfte følgende dokumenter der er relevante for din situation:

 • Din og eventuel ægtefælles seneste lønseddel/udbetalingsmeddelelse/støttemeddelelse
 • Opsigelse fra arbejdsgiver, dokumentation for ophør på SU, dagpenge, sygedagpenge el. lign.
 • Kontooversigt fra pengeinstitut for både dig og din ægtefælle. Har du / I konti i flere pengein-stitutter, skal du / I indsende kontooversigt fra samtlige konti
 • Kontoudtog på alle dine og din ægtefælles konti med bevægelser de sidste 3 måneder
 • Dokumentation for formue, eks. børneopsparing, kapitalpension, aktier, obligationer, værdipa-pirer, bil, friværdi i bolig mv. for dig og din ægtefælle
 • Kopi af evt. bidragsresolution
 • Dokumentation for samtlige boligudgifter
 • Kopi af vandrejournal/svangerskabsattest såfremt du er gravid
 • Dokumentation for lovligt ophold i Danmark såfremt du ikke er dansk statsborger

Sådan gør du

Ansøg om kontanthjælp

 1. Tryk på den grønne boks "Videre". (For vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet, tryk ”Åben en guide, der viser, hvordan du gør”)
 2. Log in med NEM-ID
 3. Udfyld ansøgning (HUSK at begrunde hvorfor du søger)
 4. Vedhæft den dokumentation du har gemt på din computer
 5. Tryk på send
 6. Du modtager efterfølgende en kvittering på at din ansøgning er sendt. Hvis du ikke modtager en kvittering er din ansøgning ikke sendt til kommunen.

Support

Den Digitale Hotline yder digital support på telefon nr. 70 20 00 00.

Mandag – torsdag: kl. 8.00 til 20.00
Fredag: kl. 8.00 til 16.00
Søndag: kl. 16.00 til 20.00